Seirbhísí don Mac Léinn 2014 – 2015. | Student Support Services 2014 – 2015.

[lang_ie]Eolas maidir leis an Bhliain Acadúil 2014/2015.

Iarratais le TCMLE

Beidh na catagóir de chúrsaí seo leanas a mheasúnú leis an Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (TCMLE) don bhliain acadúil 2014/2015.

  1.  Mic Léinn atá ag bogadh go cúrsa nua don bhliain acadúil 2014/2015.
  2. Mic Léinn atá ag bogadh ó Gnáthchéim go Céim Onóracha.

Déan seiceáil le haghaidh tuilleadh eolas ag  www.studentfinance.ie

Iarratais leis an Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall.

Beidh na catagóir de chúrsaí seo leanas don bhliain acadúil 2014/2015 ag fanacht faoi bhráid an Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall :

  1. Mic Léinn atá ag leanúint ar an chúrsa chéanna.
  2. Mic Léinn a chuir siar a gcúrsa i 2013/2014 agus atá anois sa bhliain acadúil 2014/2015 ag filleadh ar ais ar an chúrsa chéanna sin.

Lean anseo fhad leis an phríomhleathanach ar Seirbhísí don Mhac Léinn.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Information with regard to the 2014/2015 Academic year

SUSI Applications

The following course categories will be assessed by Student Universal Support Ireland (SUSI) for the 2014/2015 academic year.

  1.  Students moving to a new course for the 2014/2015 academic year
  2. Students moving from an Ordinary Degree to an Honours Degree

Please check www.studentfinance.ie for further details

Donegal ETB Applications

The following categories of Students will be assessed by Donegal ETB for the 2014/2015 academic year:

  1.  Students continuing on the same course.
  2. Students who deferred their course or repeated  in 2013/2014 and are now returning to progress on the same course in the 2014/2015 academic year.

Please Link here to Student Support page here on this website.[/lang_en-uk]