Féile Ealaíne an Earagail 2014 | Earagail Arts Festival 2014

Eduardo Niebla[lang_ie]Tá Féile Ealaíne an Earagail buailte linn arís agus is cinnte go bhfuil neart seónna agus imeachtaí ar fud an Chontae agus uile fóirsteanach d’óg agus aosta.

Sé na dátaí i mbliana don Fhéile a mhaireann coicís nó ó Shatharn 12ú Iúil go Satharn 26ú Iúil agus is féidir na naisc seo a leanúint fhad leis an Phóstaer féin  /  íoslódáil ar an bhróisiúr le liosta na himeachtaí agus fós nasc fhad le suíomh idirlíon an Fhéile.  Leis na himeachtaí uile a reáchtáil go maith agus is féidir tá a lán obair agus oibrithe deonacha ag teastáil. Lean anseo fhad le roinnt eolais ar an Obair Dheonach agus / nó faigh i dteagmháil le hOrlaith ag uimhir fón (074) 9168800 nó trí ríomhphoist ag volunteers@eaf.ie  Tá seisiún oifigiúil faoin obair dheonach atá i gceist curtha i láthair san Ionad Cultúrtha Réigiúnach, Leitir Ceanainn ar an Satharn seo chugainn – 21ú Meitheamh ag 2.00 i.n.

Ar thaobh an Bord Oideachais agus Oiliúna tá an t-ionad nua scoile (Coláiste Ailigh) ar úsáid don Scoil Samhraidh sa Cheol Traidisiúnta (21ú Iúil – 25ú Iúil)Póstaer agus Roinnt Eolais anseo agus tuilleadh ag suíomh Ceol na Coille. Fós tá an Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall páirteach sa cheolchoirm san Ionad Réigiúnach ar an Aoine 25ú Iúil – áit a mbeidh Eduardo Niebla ar an stáitse. Tá Clár na  Féile lán d’imeachtaí do gach sórt agus mar shampla tá an cheolchoirm dheiridh leis na Fidléirí Clúiteach ó Dhún na nGall. Is féidir ticéid bheith curtha in áirithe tríd An Grianán nó ag seiceáil eolas ag na suíomhanna eile roimh ré sa bhróisiúr.

Bígí ann agus bainigí sult as.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Earagail Arts Festival 2014 is around the corner and as always provides a wide variety of shows and events all around the county and suited to both young and old and for families and individuals alike.

The dates this year cover the two week festival from July 12th to July 26th and please link here to official poster /  download the events brochure / the EAF website.  In order for the various events to run smoothly a large number of volunteers are required. Link here to information on Volunteering and /or contact Orlaith directly at (074) 9168800  or by email at volunteers@eaf.ie  An Official Volunteers Information session will take place this Saturday (June 21st) at 2.pm in the Regional Cultural Centre, Letterkenny.

Donegal ETB’s newest school (Coláiste Ailigh) is the venue for the Summer School of Irish Traditional Music (Monday July 21st – Friday July 25th) with Ceol na Coille. See Poster and Information links here. Donegal Music Education Partnership are involved with the concert from Eduardo Niebla in the Regional Cultural Centre on Friday 25th July and the overall programme is filled with many other very worthwhile events like the closing concert itself of The Donegal Master Fiddlers. Most of the events can be booked in advance from An Grianan Theatre or by checking venue details beforehand from the brochure.

Come along and enjoy.[/lang_en-uk]