Síneadh ar an Dáta Deiridh – Príomhoide Coláiste na Daoile | Extension of Closing Date – Principal Deele College

[lang_ie]Tá síneadh curtha leis an dáta deiridh le haghaidh iarratais a bheith ar ais don phost seo. Lean an nasc anseo fhad leis an eolas iomlán agus na doiciméid chuí.[/lang_ie] [lang_en-uk]The Closing Date for Applications for this post has been extended. Please link here for all information and the relevant documentation.[/lang_en-uk]