Físeán ó Cumasóige Bun Cranncha | Promotional Video from Buncrana Youthreach

AETC Buncrana[lang_ie]Tá físeán bolscaireachta curtha le chéile ag Cumasóige Bun Cranncha. Tá an tionscadal seo mar pháirt den mórthionscadal um Chleachtais Aisiríoch do chuid Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall, le tacaíocht ón Chlár Síocháin 111 atá a bhainistiú d’Fhoras um Chláir Speisialta an tAontas Eorpach (AE) ag Comhairle Chontae Dhún na  nGall. [/lang_ie]

[lang_en-uk]Buncrana Youthreach has created a promotional video. The project is part of the ETB’s Restorative Practices project, supported by the Peace III Programme managed for Special EU Programmes Body by Donegal County Council. [/lang_en-uk]