Torthaí na hArdteistiméireachta le Coláiste Cranncha | Leaving Cert results with Crana College

Crana College Pic 1 Small
Crana College students with their Leaving Cert results. (l-r) Emily Bird, Lisa Ferguson, Courtney Barron and Eileen Doherty.
[lang_ie]Comhghairdeas leo uile a ghlac páirt agus a bhain amach an Ardteistiméireacht i mbliana ar fud an Chontae go hiomlán agus go háirithe sna scoileanna dara leibhéal agus ionaid oideachais aosaigh de chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall. Sa scoilbhliain 2013/2014, rinne 2,106 daltaí ar fad sa Chontae an Ardteistiméireacht féin agus 143 eile ag déanamh an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF). Comhghairdeas leis na daltaí, a gcuid múinteoirí, éascaitheoirí agus teagascóirí, a gcuid teaghlaigh agus caomhnóirí. Seo cúpla íomhá a tháinig ó Choláiste Cranncha, Bun Cranncha.[/lang_ie] [lang_en-uk]Many Congratulations to all who completed the Leaving Certificate this year throughout County Donegal and especially in Donegal ETB second level schools and Adult Education Centres. The 2013/2014 School Term saw 2106 Students in total from County Donegal sit the Leaving Cert and a further 143 doing the Leaving Cert Applies (LCA). Well done to all concerned – the students themselves, their teachers, facilitators and tutors, families and guardians. Here are a few images received from some of the many happy students in Crana College, Buncrana.[/lang_en-uk]

 

Crana College Leaving Cert.