Fáilte roimh Phríomhoide nua Gearóidín Ní Dhuibhir | Welcome for new Principal, Geraldine Diver

[lang_ie]Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall fáilte roimh Phríomhoide nua Gearóidín Ní Dhuibhir go Gairmscoil na Mainistreach.

Tá Gearóidín ó dhúchas ó Bhaile Átha Cliath, céimí ó Choláiste Oideachais Thuamhurnhan, Luimneach. Thosaigh sí ag múineadh ar dtús i mBaile Átha Cliath féin ag teagasc Eolaíocht, Matamaitic agus Corpoideachais agus de réir a chéile rinne sí a mbealach go Dún na nGall agus fhad le Coláiste Magh Éne i mBun Dobhráin agus ansin Coláiste Cholmcille, Béal Átha Seanaidh.

Tá suim faoi leith aici sna modheolaíochtaí foghlama gníomhaí agus E Foghlaim (thar an idirlíon) mar pháirt don seomra ranga agus tá Gearóidín faoi láthair ag déanamh staidéar breise agus taighde le Pleanáil Scoile agus Máistreacht.

Tá taithí shuntasach aici in ionad spóirt agus le himeachtaí a bhainistiú. Mar Thraenálaí Cispheil, bhuaigh sí go leor comórtais Náisiúnta agus faoina réim i gColáiste Cholmcille bronnadh an scoil ab fhearr sa tír do Chispheil do Chailíní i 2005.

Bíonn Gearóidín fós páirteach sna hEalaíona, go háirithe an chiorcail Ceol agus Drámaíochta i mBéal Átha Seanaidh agus sé a tallann córagrafaíocht ba chúis le léiriúchán a bheith ar stáitse ag Coláiste Cholmcille.

Tar éis ról mar Chomhordaitheoir Teagmhála Baile na Scoile bhí ardú aici go ról an Leas-Phríomhoide i gColáiste Cholmcille.

Cuireann Gearóidín an Foghlaimeoir féin i gcónaí ar dtús. “Creidim sa chur chuige iomlán bheith ar an oideachas agus i luach an mheabhairshláinte dhearfach”, a dúirt sí, “agus féinmheas do mhic léinn le hiad a cur ar a gcumas dul i ngleic le dúshláin saol an lá inniu.” Creideann sí gur spreagadh an fórsa tiomána is tábhachtaí i rath acadúil agus monatóireacht ar gach rud le dul chun cinn a bhaint amach do na mic léinn. “Creidim go mór i gClár na hIdirbhliana, áit a bhfaigheann daltaí  taithí luachmhara a bhaineann leis an áit oibre” – a deir Gearóidín.

Tá Gearóidín ag súil go mór le bheith ag obair mar Phríomhoide i nGairmscoil na Mainistreach agus an t-ádh go bhfuil sí páirteach le cultúr scoile atá dírithe ar fhoghlaim do mhac léinn, tiomantas do mharcanna arda, nuálaíocht agus comhoibriú. Chomh maith leis sin agus mar pháirt d’fhoireann Gairmscoil na Mainistreach, dúirt Gearóidín go bhfuil sí “thar a bheith sásta bheith páirteach san eagraíocht dhinimiciúil Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall agus ag obair leis an Phríomhfheidhmeannach Shaun Purcell agus a fhoireann riaracháin”.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Donegal Education and Training Board welcome new Principal Geraldine Diver to the Abbey Vocational School.

Geraldine, originally a native of Dublin, graduated from Thomond College of Education Limerick. Her career began in Dublin in teaching Physical Education, Science and Maths and has since, taken her to Donegal: to Magh Éne College Bundoran, the Sacred Heart and Coláiste Cholmcille in Ballyshannon.

Geraldine has a keen interest in active learning methodologies and E Learning in the classroom and is currently undertaking further study and research in addition to School Planning and a Masters. Geraldine has significant experience in sports centre and programme management. As a Basketball Coach, she won many all-Ireland competitions and under her regime in Coláiste Cholmcille was awarded Best School in Ireland in Girls Basketball in 2005.

Geraldine’s extra-curricular activities not only involve sport but also extend to the Arts. Particularly known in the Musical and Drama circles in Ballyshannon, her choreography talent has led to showcase productions for Coláiste Cholmcille.

Following a role as a Home School Community Liaison Co-ordinator Geraldine was elevated to the role of Deputy Principal in Coláiste Cholmcille. Geraldine has firm beliefs in putting the Learner first,  “ I believe in an holistic approach to education and in the value of positive mental health and self-esteem for students to enable them to cope with the challenges of today”. She believes that motivation is a driving force in academic success and close monitoring of student achievement is paramount to their success. “I’m a firm believer in The Transition Year Programme, it  provides valuable experience for Students going into the workplace”.

Geraldine is very much looking forward to working as Principal in the Abbey Vocational School and feels fortunate to be joining a school culture focused on student learning, a commitment to high expectations, innovation and collaboration.  In addition to joining the Staff in The Abbey Vocational School, Geraldine says, “ I am delighted to be joining Donegal ETB and to be part of this dynamic organisation and I’m looking forward to working with Shaun Purcell, Chief Executive and his Administrative team”.[/lang_en-uk]