Tacaíocht ó Ghnólachtaí Dhún na nGall dár Mic Léinn | Donegal Businesses support to our Senior Students

[lang_ie]Mar chuid den chlár cuimsiú oideachais ag Business in the Community Ireland (BITCI) The Schools’ Business Partnership le linn an scoil bhliain 2013/2014, ghlac deich scoil éagsúil dara leibhéal ó Chontae Dhún na nGall páirteach ann – seisear (6) acu atá faoin Bhord Oideachais agus Oiliúna agus bhí comhpháirtíocht leo le cuideachta ar an Skills @ Work Programme

Tugadh tacaíocht do thuairim is 200 mac léinn i rith na bliana anuraidh agus le níos mó ná 1,500 ina iomláine le 8 mbliana anuas.

Bain úsáid as na naisc anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar an méid atá i gceist anseo agus fhad leis an suíomh idirlíon. Fós tá gailearaí de phictiúr ón bhliain seo caite. Tuilleadh eolais fós ón Chomhordaitheoir Réigiúnach – Elaine Nic Phaidín – Uimhir Fón : (086) 1705954  / Ríomhphoist :  emcfadden@bitc.ie [/lang_ie]

[lang_en-uk]As part of BITCI – Business in the Community Ireland’s education inclusion programme The Schools’ Business Partnership during 2013/2014, ten different second level schools throughout County Donegal– six of them with Donegal ETB – were partnered with a company on the Skills @ Work Programme.

During the school year over 200 senior cycle students have been supported and with over 1,500 in the last 8 years.

Please use the links here for more detailed information on what is involved and link to the relevant website pages and also below is a gallery of images from some of  the participating schools last year.

For further details going forward please contact the Regional Coordinator for Donegal, Elaine McFadden – Tel : 086 1705954  / Email : emcfadden@bitc.ie [/lang_en-uk]

Gallery 2013/2014