Clárú ar fáil go fóill do Chúrsaí an Ardteistiméireacht agus Access 2 Access |Leaving Certificate and Access 2 Access courses still available ….

access2access[lang_ie]Tabhair faoi deara go bhfuil áiteanna ar fáil go fóill leis an Ardteist a bhaint amach faoin Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas (TFO) agus ag líonadh an rang faoi láthair ag Ionad Oiliúna Oideachais Aosaigh, Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn.

Téigh i dteagmháil go luath agus is féidir le hÁine McLaughlin ag (074) 9161600 / 9161581

Fós tá an Cúrsa Access 2 Access ag clárú faoi láthair. Feic anseo an bhileog eolais agus foirm iarratais nó faigh i dteagmháil le Siobhan Coughlan ag (074) 9168273

****TÁ AN CÚRSA ACCESS 2 ACCESS LÁN ANOIS DON BHLIAIN SEO.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Please note that places are still available on the Back to Education Initiative (BTEI) Leaving Certificate Course being run in the Adult Education Training Centre, Ard O’Donnell, Letterkenny. Please contact Áine McLaughlin as soon as possible at (074) 9161600 / 9161581

Also the BTEI Access2Access Course is now currently recruiting. Please download the information leaflet and application form here and/or contact Siobhan Coughlan at (074) 9168273

**** ACCESS 2 ACCESS COURSE IS NOW FULL FOR THIS TERM.[/lang_en-uk]