Comórtas BEO –Amhrán nua Chumtha as Gaeilge – Deireadh Fómhair 2014 | BEO Irish language song competition – 2014

[lang_ie]Comórtas BEO –Amhrán nua Chumtha as Gaeilge – Deireadh Fómhair 2014 – Tá seo dírithe ar an aoisghrúpa 11 – 18 bliain d’aois. Fáilte roimh iarratais ó mheánscoileanna, gaelscoileanna, clubanna óige, coláistí samhraidh, clubanna CLG,  cumainn CCÉ., Ógras, Spleodar, Foróige etc, ó thuaidh agus ó dheas, thoir agus thiar, a fhad agus go gcloítear leis an choinníoll i dtaobh aoise.

Naisc anseo fhad le –       Póstaer

BEO Rialacha don ComórtasAn tOireachtas (Scléip na hÓige).

Spriocdháta le iarratas a chlárú agus Físeán a sheoladh isteach: 3 Deireadh Fómhair

Babhta Ceannais na hÉireann: Le linn Scléip na hÓige ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne 28 Deireadh Fómhair -2 Samhain 2014 

Buaiteorí na Bliain Anuraidh : APOLLO 6

[/lang_ie]

[lang_en-uk]BEO Irish language song competition – 2014  – Open to entries from young people aged between 11 to 18 years old. Applications are invited from secondary schools , Irish language medium schools , youth clubs , summer schools , GAA clubs , Ógras and Foróige groups and all other youth groups north south , east and west.

Please link here to  –   Full Size Poster

BEO Competition RulesAn tOireachtas (Scléip na hÓige).

Entries by October 3rd and Final Winners announced at Scléip na hÓige at Oireachtas na Gaeilge in Killarney, Co.Kerry (28 October – 2nd November 2014).

Last Year’s Winners : APOLLO 6

[/lang_en-uk]