Poist Intéirneach ag Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil. | Intern Posts available at Music Education

DMEP[lang_ie]TABHAIR FAOI DEARA: Dhá (2) post oibre intéirneachta atá folamh go fóill leis an Chomhpháirtíocht Oideachas Ceoil Dhún na nGall. Dhá sheans iontacha le haghaidh taithí oibre den scoth.

Tá muid ag súil chun agallaimh a bheith ann ar an Déardaoin, 25 Meán Fómhair, mar sin bheinn  buíoch dá dtiocfadh leat na sonraí anseo a scaipeadh do dhuine ar bith a cheapann tú a d’fhéadfadh go mbeadh suim acu ann  agus incháilithe. Is é an riachtanas lárnach  le bheith ar an chlár beo.

Comhordaitheoir na dTaibhghrúpaí

Comhordaitheoir Margaíocht

Mar go bhfuil na poist seo imithe ón suíomh idirlíon Jobbridge tar éis na fógraíochta le hocht seachtaine – iarraim ar iarrthóirí teagmháil a dhéanamh liom díreach ag an uimhir seo.

Angela ag  …………. Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall – (074) 9176293[/lang_ie]

[lang_en-uk]PLEASE NOTE: Two (2) great intern positions still vacant in Donegal Music Education Partnership. Two real, genuine work experience opportunities.

Planning to hold interviews next Thursday, 25 September, so would truly appreciate it if you could circulate these details to anyone you think might be interested and eligible.  The core eligibility requirement is to be on the live register.

Performing Groups Co-ordinator

Marketing Co-ordinator

As the original postings on the job bridge website have now exceeded the 8 week advertisement period, please ask any potential candidates to contact me directly

 Angela at  ………………. Donegal Music Education Partnership – (074) 9176293[/lang_en-uk]