Cúrsa ar Staidéar Andúile don Phobal | Course on Community Addiction Studies

[lang_ie]Cúrsa CnDBO / DCCE Leibhéal 5
Staidéar Andúile don Phobal
Ionad Traenála Leitir Ceanainn i mBaile Raithin
..le tosú gan mhoill

Dé Luain 6ú Deireadh Fómhair – áiteanna ar fáil go fóill

Cliceáil anseo le haghaidh Tuilleadh Eolais agus Foirm Iontrála

Tuilleadh eolais fós ó Christina ag (074) 9161508 / (087) 9369312 nó ar ríomhphoist ag christinamceleney@donegaletb.ie[/lang_ie]

[lang_en-uk]QQI Level 5 Course

Community Addictions Studies

Letterkenny Training Centre (Ballyraine)

….beginning soon …..

Monday 6th October –  still places available

Click here for Further Information and Application Form

Please contact Christina at (074) 9161508 / (087) 9369312  or by email at christinamceleney@donegaletb.ie [/lang_en-uk]