Gairmscoil Chú Uladh agus Comenius 2014 | Gairmscoil Chú Uladh and Comenius 2014

Comenius [lang_ie]Thug ceathrar dalta ó rang na hIdirbhliana Ghairmscoil Chú Uladh agus na múinteoirí Helen Uí Mhordha agus Diarmuid Mac Aoidh cuairt ar an Tuirc mar pháirt den Chlár Comenius ar na mallaibh. Is clár Eorpach é an Clár Comenius  ina mbíonn an scoil ag obair le scoileanna  eile ó thíortha éagsúla ar fud na hEorpa. Bíonn na scoileanna ag obair ar tionscnaimh difriúla agus go dtí seo thug scoláirí GCU cuairt ar An Fhionlainn, An Ostair, agus  An Chipir.  Beidh grúpa daltaí ag dul go dtí an Ghearmáin ag tús mí na Nollag agus go dtí an Pholainn i mí Feabhra.  Beidh scoláirí agus múinteoirí ó na tíortha difriúla seo ag tabhairt cuairt ar Ghairmscoil Chú Uladh i mí Aibreán 2015.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Four Transition Year students and two teachers, Helen Uí Mhordha and Diarmuid Mac Aoidh  from Gairmscoil Chú Uladh visited Turkey recently as part of the Comenius Programme. The Comenius Programme is a European based programme where schools from different countries throughout Europe work together on particular project areas. Students from GCU have so far  visited Finland, Austria and Cyprus and a group will visit Germany at the beginning of December  and Poland in February.  Students and teachers from these countries will visit Ireland and Gairmscoil Chú Uladh in April 2015.[/lang_en-uk]