Dhá Cheolchoirm agus Ceardlann do Pháistí Óga | Two Concerts and a Workshop for Young Children

l[lang_ie]Cuirigí na dátaí seo sa dialann. Beidh dhá cheolchoirm ar siúl do Pháistí Bunscoile ( Aois 4-11) san Ionad Cultúrtha Réigiúnach i Leitir Ceanainn ar na dátaí seo :-

  1. Dé Domhnaigh ( 9 Samhain 2014) – 3.00 i.n. – duo b!z’art ón Bheilg
  2. Dé Domhnaigh ( 7 Nollaig 2014) – 3.00 i.n. – A Most Peculiar Wintry Thing

Nasc anseo fhad le hiomlán eolais ón Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil faoin tairiscint speisialta ar an phraghas má tá suim agat bheith i láthair ar an dá lá agus fós tá eolas faoi Cheardlann saor in aisce atá roimh an cheolchoirm a haon ar an 9ú Samhain.  Cliceáil anseo.

Tá ceangal anseo fós fhad leis an Ionad Réigiúnach le haghaidh ticéid a fháil agus tuilleadh eolais faoi na ceolchoirmeacha féin.

Bígí ann agus Bainigí sult.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Take note of the dates. Two concerts for families of Primary School children (aged 4-11 year olds) are happening soon in the Regional Cultural Centre, Letterkenny.

  1. Sunday ( 9th November 2014) – 3 p.m. –  duo b!z’art from Belgium –  Twenty Fingers
  2. Sunday ( 7th December 2014) – 3 p.m. – A Most Peculiar Wintry Thing

Please use the link here for full information from the Donegal Music Education Partnership and of the special ticket price offer if interested in attending both concerts and also information regarding the Free Workshop prior to the concert on the 9th November.   Click here.

Also link here to website of the Regional Cultural Centre for further information on the artists and ticket booking online and information on other upcoming events.

Be there and Enjoy.[/lang_en-uk]