Scoileanna rannpháirteach ag Féile na Cruinne | ETB Schools participate at Earth Festival

Earth Festival [lang_ie]An tseachtain seo ar feadh 3 lá ón Mháirt go Déardaoin (Samhain 11-13) tá ealaíontóirí agus eolaithe araon dírithe ar Pháirc an Bhaile Leitir Ceanainn áit a mbeidh taispeántais agus ceardlanna éagsúla ar siúl mar pháirt do Sheachtain na hEolaíochta.

Beidh go leor mac léinn ó  scoileanna an Contae i láthair gach lá.

Tá naisc anseo ar chúlra na féile – go dtí láithreán gréasáin An Cosán Glas a thugann tacaíocht agus tá siad ar cheann de na hurraitheoirí,  fós fhad leis na  láithreáin ghréasáin na Féile agus an Clár Discover SFI.

 Bígí ann idir a  09:00 r.n. agus  3:00 i.n. agus bainigí taitneamh as.[/lang_ie]

[lang_en-uk]This week for 3 days from Tuesday to Thursday (11th – 13th November) artists and scientists alike are focused on Letterkenny Town Park where numerous exhibitions and workshops are taking place as part of Earth Festival and Science Week.

Many students from throughout our schools will be in attendance.

Please link here for further information on the background of the festival – to the websites of An Cosán Glas who support and are one of the sponsors, to the websites of Earth Festival and also to the SFI Discover Programme.

Come along between 9 am and 3 pm and enjoy.[/lang_en-uk]