Caroline mar theachta dúinn | Caroline is our delegate.

Caroline[lang_ie]Comhghairdeas le  múinteoir  Fraincise – sin Caroline Dormion a oibríonn in dhá cheann de na scoileanna san Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall (Coláiste Ghleann na Finne agus Coláiste na Maoile Ruaidhe) as a cuairte chuig Málta ar an mhí seo caite mar chuid de thoscaireacht chuig an gCoimisiún Eorpach an Iarthair de Chumann na Múinteoirí Fraincise Domhanda.

Lean an nasc anseo le haghaidh eolas iomlán.

Toutes nos félicitations à nouveau[/lang_ie]

[lang_en-uk]Many congratulations to French teacher Caroline Dormion who works in two of our Donegal ETB schools (Finn Valley College and Mulroy College) on her visit to Malta last month as part of the delegation to the Western European Commission of the World French Teachers Association.

Please link here for full information and links to associated websites.

Toutes nos félicitations à nouveau[/lang_en-uk]