Ceardlanna Foghlaim Ghairmiúil Leanúnach. | Continuing Professional Development workshops.

CPD Smaller[lang_ie]Nóta Tábhachtach – FGL

Tá an Próiseas Comhairliúcháin maidir le Foghlaim Ghairmiúil Leanúnach a bhí le críochnú anois i mí an Nollaig 2014 …anois ag leanúint ar aghaidh go dtí an spriocdháta nua ar an 16 lá d’Eanáir 2015.

Is féidir logáil isteach fhad le hinlíon an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall nó lean na naisc anseo fhad le suíomh idirlíon An Chomhairle Mhúinteoireachta le haghaidh tuilleadh eolais.

Leathanach Baile Tuilleadh Cuir Síos[/lang_ie]

[lang_en-uk]Important Note – CPD

The consultation process for Continuing Professional Development that was due to complete this month has now been extended to the new deadline of 16th January 2015.

More information available by logging onto Donegal ETB Intranet (if available to you) or to follow the links here to the website of the Teaching Council.

Teaching Council Home Page Teaching Council CPD[/lang_en-uk]