Teachtaireacht na Nollaig ó Shaun Purcell, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin. | Christmas Message from Shaun Purcell, CEO

[lang_ie]A Chairde go léir,

Tag: Teachtaireacht Nollag agus Socruithe Saoire.

Agus muid ag deireadh  bliain eile, táimid ag machnamh ar na himeachtaí uile ó 2014 agus an tseirbhís atá curtha ar fáil ar fud an chontae ón Bhord Oideachais agus Oiliúna. Tá ár bhFoghlaimeoirí ullmhaithe níos fearr don saol maireachtála agus tá Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ag cur marc s’acu féin ar an tírdhreach oideachais agus traenáil. Leanfaimid ar aghaidh ag  soláthar an caighdeán  oideachais agus oiliúint i 2015 agus i gcónaí ag feabhsú.

Glacaim an deis seo chun Nollaig shíochánta agus sábháilte a ghuigh oraibh agus bhur dteaghlaigh go huile agus táimid ag tnúth le dul i ngleic libh arís sa Bhliain Úr.

Socruithe Saoire na Nollag

Beidh na hOifigí Riaracháin, Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn ag druid ag  1.00 i.n. Dé Máirt, 22 Nollaig 2014 agus ag athoscailt ar An Aoine 2 Eanáir, 2015.

Beannachtaí na Nollag

Shaun Purcell

Príomhfheidhmeannach[/lang_ie]

[lang_en-uk]Dear All

Re:    Christmas Message and Holiday Arrangements.

As it nears the end of another year, we reflect on the events of 2014 and the service Donegal ETB has provided across the county.  Our Learners are better prepared for life and living and Donegal ETB is making its mark on the education landscape.  We will continue to improve the quality of the provision of our education and training in 2015.

I take this opportunity to wish you and your families a peaceful and safe Christmas and best wishes as we look forward to engaging with you again in the New Year.

Christmas Holiday Office Opening Hours

The Administrative Offices, Ard O’Donnell, Letterkenny will close at 1.00 p.m. on Tuesday 22nd December 2014 and re-open on Friday, 2nd January 2015.

Beannachtaí na Nollaig

Shaun Purcell

Chief Executive[/lang_en-uk]