GRADAIM 2014/2015. – dáta iontrála anois an 13ú Feabhra| AWARDS 2014/2015 – entry date extension to 13th February

[lang_ie] Tá breis ama curtha leis an  spriocdáta anois go dtí An Aoine (13ú Feabhra 2015) le haghaidh iontráil nó iarratas do Ghradaim do Mhic Léinn, Foghlaimeoirí agus Foirne Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall – 2015.  Tá fáilte roimh iarratais ó Scoileanna, Coláistí, Ionaid agus Oifigí Riaracháin ar fud an Bord Oideachais agus Oiliúna ina iomláine.

Tá ocht [8] catagóirí i gceist :- (1).Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic (ETIM) (2) Maireachtáil Shláintiúil agus Folláine (3) Tionscadal Glas (4) Tionscadal Chuimsitheach  (5) Na hEalaíona agus Cultúr (6) Nuálaíocht agus Fiontraíocht (7) Cur chun cinn an Ghaeilge agus an Cultúr Gaelach (8) Catagóir Eile        Feic an Póstaer.

Mura bhfuil iarratas agat go dtí seo, tá tuilleadh eolas, mar aon le foirmeacha iarratais ar fáil anseo le híoslódáil nó tig leat fáil fós i dteagmháil le hOifig an Príomhfheidhmeannach ag annualawards@donegaletb.ie   Mar a deirim – tá an spriocdáta do na hiarratais ar an 1ú Feabhra 2015.  Bígí páirteach ann[/lang_ie]

[lang_en-uk]Closing date for return of entries has been extended to Friday (February 13th 2015) for entries for the Donegal ETB Awards 2015. Participation is strongly welcomed from Students, Learners and Staff from all Schools, Colleges, Centres and Administration Offices under the umbrella of the Donegal ETB.

There are eight [8] categories under which the awards will be given:- (1) Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) (2) Healthy Living and Well Being (3) Green Project (4) Inclusive Project (5) Arts and Culture (6) Innovation and Entrepreneurship (7) Promotion of Irish Language and Culture (8) Open Category.                              Reminder Poster.

Closing date is 1st February 2015 for all entries. If you have not entered as yet, further details, together with application forms are available here to download and ongoing and further information is available by contacting the CEO’s office at annualawards@donegaletb.ie  Get involved[/lang_en-uk]