Aonach Sláinte agus Folláine GS Chú Uladh | Gairmscoil Chú Uladh Health & Wellness Fair

Launch of 2014 – 5K Race GS Chú Uladh students with Michael Murphy (Donegal GAA Senior Team) and Karen Guthrie (Donegal Sports Partnership).

[lang_ie]Beidh Aonach Sláinte & Folláine Ghairmscoil Chú Uladh ar siúl Dé Chéadaoin an 28ú Eanáir 1:30 -3:30 sa Halla Spóirt G.C.U. . Beidh aoichainteoirí /Saineolaithe/dochtúirí/Altraí i láthair chun labhairt faoi réimse leathan ábhar a bhaineann le cúrsaí Sláinte mar bhia folláine, an tábhacht d’aclaíocht rialta, traenáil éifeachtach do rás 5k, tabhairt suas tobac, sábháilteacht ar na bóithre, alcóil & drugaí, cúrsaí meabhairshláinte agus neart eile. Chomh maith leis na cainteoirí beidh seastáin éagsúla chun ar Rás 5k a sheoladh . Fáilte Roimh Chách !
Beidh an Rás 5k Gairmscoil Chú Uladh ar siúl ar an 26ú Márta, 2015 @ 12 i.n. Tá pleananna traenála ar fáil díreach ó Choiste Sláinte na scoile @ 07495 46256. Beidh duais speisialta sa rás i mbliana don Teaghlach is Aclaí sa Ghaeltacht Láir’.
Bígí Sláintiúil linn – Ní neart go cur le chéile ![/lang_ie]

[lang_en-uk]The annual Health & Wellness Fair of Gairmscoil Chú Uladh and launch of our 5k race will take place on Wedensday 28th January 1:30-3:30.  As well as guest speakers there will expert health and training advice available on the day focusing on all aspects of health such as healthy eating, the importance of regular exercise, effective 5k training, smoking cessation, road safety, mental health and lots more. There will also be various information and advice stands on the day, All welcome.

Our annual 5k race will take place on 26th March, 2015 @ 12 with training plans available direct from the Coiste Sláinte, G.C.U. ar 0749546256.  There will also be a special prize this year in the race for the ‘Fittest Family’ so why not get training and join us on the day.

Bígí Sláintiúil linn – Ní neart go cur le chéile ![/lang_en-uk]