Cúrsa Nua d’fhoghlaimeoirí ón TFO | New Preparation Course from BTEI

Image-for-Web-Post[lang_ie] Seo cúrsa nua (FIT – 4 – FET) atá faoi láthair ón Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas agus atá ag líonadh suas agus níl ach an oiread sin áiteanna ar fáil. Is cúrsa atá dírithe ar na bunscileanna atá de dhíth agus tú ag smaoineamh ar leibhéil níos airde a bhaint amach le CnDBO (Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna) sa todhchaí.

Is cúrsa 6 uair sa tseachtain ar feadh 12 seachtain – feic an bhileog eolais anseo agus foirm iontrála agus tá tuilleadh eolais ar fáil ón oifig ag (074) 9168273 nó (074) 9178088.[/lang_ie]

[lang_en-uk]A new preparation course (FIT – 4 – FET) is currently filling up and available through the Back to Education Initiative. It will be run over 12 weeks (6 hours per week) and provides the necessary foundation skills in order to advance to higher level of QQI (Quality and Qualifications Ireland).

Please link here to the information sheet and application form and further information is available by contacting the office at (074) 9168273 or (074) 9178088.[/lang_en-uk]