Comórtais Scríbhneoireacht Chruthaitheach – READ DL 2015 | Creative Writing Competitions – READ DL 2015

read dl[lang_ie]Is tionscnamh léamh atá i gceist le READ DL 2015 a tháinig ó thionscadal Leabhar Amháin, Pobal Amháin go domhanda agus anseo arís sa Chontae  i mbliana tá na páistí ó bhunscoileanna áitiúil, scoileanna dara leibhéil (cuid acu faoin Bhord Oideachais agus Oiliúna) agus roinnt Ionad Acmhainní Teaghlaigh sásta agus tiomanta leis an leabhar eile a léamh i mbliana –  Wonder – le RJ Palacio.

Tá Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn ag déanamh urraíocht ar 1,000 cóip do na scoileanna agus beidh roinnt céadta sa bhreis sna leabharlanna ar fud an Chontae.

Tá a lán rudaí éagsúil ag tarlú leis an READ DL seo agus mar pháirt seo tá na Comórtais Scríbhneoireacht Chruthaitheach – lean na naisc anseo – BunscoilMeánscoil –  Daoine Fásta – le haghaidh na rialacha agus iomlán eolais.

Dáta Deiridh Iontrála : Dé hAoine 13 Márta 2015. [/lang_ie]

[lang_en-uk]READ DL 2015 is a reading initiative inspired by the One Book, One Community project worldwide and pupils from numerous National Schools locally and throughout the County, Post Primary Schools many of them ETB schools and also Family Resource Centres are all involved again this year with at least 1000 books sponsored by LYIT and further copies have been distributed to libraries throughout the county.

All involved  are undertaking the reading this year of the book Wonder by RJ Palacio.

As part of the timeframe please note the details here for the Creative Writing competitions which are open to – Junior Cycle  –  Second Level   –  Adults.

All Rules and various information are available from links above.

Entry Closing Date : Friday 13th March 2015.

[/lang_en-uk]