Scéim Deontais do Chlubanna Óige 2015 | Youth Club Grants 2015

LYCG 2015 photo - smaller[lang_ie]Ba chóir bhur n-aird a dhíriú ar Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2015.  anseo agus an t-eolas a íoslódáil agus iad a líonadh go luath agus a sheoladh ar ais fhad leis na hOifigí Riaracháin anseo i Leitir Ceanainn roimh  Dé hAoine 17ú Aibreán 2015.

Tá iomlán ar fáil anseo, an fógra féin, foirm iarratais agus bileog eolais maidir leis an Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2015. Fós mar is gnáth tá Foirm EFT agus Foirm Cánach ar fáil agus atá le bheith páirteach le gach Iarratas,

Tá siad fós (na foirmeacha céanna) ar fáil faoi roghchlár an suíomh idirlíne seo ag Seirbhísí don Óige atá faoi Sheirbhísí Oideachais agus tig iad a fháil anseo inniu.

Fógra.    Treoirlíntí    Foirm Iarratais. 

Foirm RAA (Ríomhaistriú Airgid)              Foirm Chláraithe Cánach[/lang_ie]

[lang_en-uk]Please direct your attention to relevant documentation here in regard to the Local Youth Club Grant Scheme, 2015 and those interested to have applications completed and returned to the Administration Offices in Letterkenny by Friday 17th April 2015.

All is available here today, the advert, information sheet and the application form itself and are also available also under Youth Services which is under Education Services menu on the website menu. Please note the inclusion of an EFT Form and Tax Registration Form which must be completed with each application.

Press Release              Information Guidelines.

Application Form.           EFT Form

Tax Registration Form[/lang_en-uk]