Fógra : Píosa ar an Teilifís anocht | Please Note : Article on TG4 tonight.

Gairmscoil Chú Uladh[lang_ie] Beidh píosa beag faoi Ghairmscoil Chú Uladh agus faoi chuid de na himeachtaí atá tarlú ansin leo go háirithe an tseachtain seo agus roinnt daltaí ó thíortha eile sa scoil ar an Chlár Comenius. Déan cinnte agus cas do chuid súile ar:

Nuacht TG4 tráthnóna anocht Dé Céadaoin ag a 7 o’chlog. [/lang_ie] [lang_en-uk]Tune in tonight Wednesday to Nuacht TG4 at 7o’clock – little piece about Gairmscoil Chú Uladh and in relation in particular to the Comenius Programme where students from other countries are currently partaking in daily activities there.

TG4 – 7pm – Nuacht – Wednesday 29th.[/lang_en-uk]