Gairmscoil Chú Uladh – An Clár Comenius 2015| GS Chú Uladh and Comenius Programme 2015

Cuairt ar Sliabh Liag – Clár Comenius agus Gairmscoil Chú Uladh 2015.

[lang_ie]D’fhreastal thar caoga cuairteoir, múinteoirí agus daltaí ón Pholainn, ón nGearmáin, ón Spáinn, ón Ostair, ón Fhionlainn ón Eastóin agus ón Tuirc ar Ghairmscoil Chú Uladh  an tseachtain seo mar pháirt den Chlár Eorpach, Comenius.  Bhí na daltaí ag fanacht le teaghlaigh áitiúla agus ag freastal ar an scoil i mBéal an Átha Mhóir. Bhí na scoláirí ag obair ar tionscnaimh agus ag déanamh taispeántas ar an scéal ‘Táin Bó Cúailnge’ le linn na cuairte. Fuair siad deis chomh maith cuairt a thabhairt ar Shliabh Liag, Baile Dhún na nGall, Leitir Ceanainn agus Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha.  Bhain achan duine sult mór agus tairbhe as an chuairt.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Students and teachers from Poland, Germany, Spain, Austria, Finland, Estonia and Turkey were among the 50 + group attending Gairmscoil Chú Uladh in the last week as part of the European Programme, Comenius. The students were staying with local families and attending school and activities in Ballinamore. They worked together with the local students on various projects and prepared a presentation on the famous legendary tale “The Cattle Raid of Cooley”. The students and their mentors also had the opportunity to visit among others – Slieve Liag, Donegal Town, Letterkenny and Glenveagh National Park. Everyone had a good time and really enjoyed their experience to visit Donegal.[/lang_en-uk]