Tráth na gCeist Eolaíocht don Teastas Sóisearach | ISTA Junior Cert Quiz

Junior Cert students at ISTA Science Quiz.
Junior Cert students at ISTA Science Quiz.

[lang_ie]Bhí 232 dalta (58 foireann x 4 dalta) ó gach chearn den Chontae páirteach an tseachtain seo ag an Tráth na gCeist Eolaíocht faoi stiúir Eol Oide na hÉireann. Tharla seo tráthnóna Dé Máirt 12 Bealtaine san Óstán an Mount Errigal, Leitir Ceanainn.

Nasc anseo fhad le teachtaireacht ón Chathaoirleach sa Chontae anseo agus cóip fós de na ceisteanna agus freagraí ar an oíche. Comhghairdeas libh uile a bhí páirteach ann.[/lang_ie]

[lang_en-uk]58 Teams x 4 students = 232 students from all over the County of Donegal participated in the Junior Cert Science Quiz which was held this week in the Mount Errigal Hotel, Letterkenny.

Link here to a message from ISTA (Irish Science Teacher Association) Chairperson in Donegal, and a link to a copy of the questions and answers on the night. Well done to all involved.[/lang_en-uk]