Cúrsaí TFO ar an mbealach …..| BTEI Courses available ….

Picture 1 [lang_ie]Cúrsaí TFO (Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas) a líonadh anois agus ar fáil in Ionaid éagsúla ar fud an Chontae ón Mheán Fómhair seo chugainn. Feic an liosta agus na sonraí teagmhála anseo agus fós is féidir an Fhoirm Iarratais a íoslódáil agus a sheoladh ar ais fhad le Patricia Britton..[/lang_ie]

[lang_en-uk]BTEI (Back to Education Initiative) Courses are now advertised for commencing in various centres throughout the County from next September. Please view list here and necessary contact details and also the Application Form can be downloaded here and completed copy returned to Patricia Britton.[/lang_en-uk]