Baill Sheachtracha do na Coistí Iniúchóireachta agus Airgeadais |External Members of Audit and Finance Committees

Audit and Finance Image - website[lang_ie]Tá iarratais á lorg, ar a ndéanfaidh an Bord breithniú, i leith ceapachán mar bhaill sheachtracha do na Coistí Iniúchóireachta agus Airgeadais oirnithe de chuid Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall.

Tá triúr (3) baill sheachtrach á lorg don Choiste Iniúchóireachta, agus

Ball amháin (1) don Choiste Airgeadais

Lean na naisc anseo agus le haghaidh iomlán eolais agus na sonraí teagmhála cuí.Caithfidh iarratais a bheith istigh roimh 5.00 i.n. ar an Aoine 12 Meitheamh 2015.[/lang_ie] [lang_en-uk]Applications are invited for consideration for appointment by the Board as external members to the inaugural Audit and Finance Committees of Donegal ETB.

Three (3) external members are required for the Audit Committee and

 

One (1) external member for the Finance Committee.

Follow the links here and  for further information and the relevant contact details. Applications close on Friday 12th June 2015.[/lang_en-uk]