Nua – Post mar Mhúinteoir Cheimic

Tugann Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall cuireadh do dhaoine atá cáilithe cur isteach ar an phost seo a leanas, a d’fhéadfadh a bheith ar fáil i Gairmscoil Chú Úladh don scoilbhliain 2015/2016:-

Gairmscoil Chú Úladh, Béal an Átha Móir

Tag: Post: GL 7: Ceimic (6 uair sa tseachtain)

Is scoil lán-Ghaeilge í Gairmscoil Chú Úladh agus tá an ábhar seo a theagasc trí mheán na Gaeilge

Is é 12:00 meán lae ar De Aoine, 25ú Meán Fómhair 2015 an dáta deiridh ar a nglacfar le foirmeacha iarratais comhlánaithe.

post_nua

Sonraí Teagmhála:

Linda Harley
Rannóg na hAcmhainní Daonna
Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall
Oifigí Riaracháin, Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, F92 DP98.

íoslódáil anseo