Maths Eyes – Gairmscoil Chú Uladh

Tá muid iontach bróduil as Mairtín mac Cormaic, dalta sa dara bliain i nGairmscoil Chú Uladh. Ghlac sé páirt i gcomórtas Mata “Maths Eyes” agus fuair sé ar aghaidh go dtí babhta Ceannais na hÉireann, a bheidh ar siúl 9ú Bealtaine i mBaile Átha Cliath. Is onór mhór duinn go deimhin mar níl ach ceathrar dálta sa tír fríd go dhí an deireadh. Go n-éirí go geal leis anois. Gairmscoil Chú Uladh

We are very proud of Martin Mac Cormaic , a second year student in Gairmscoil Chú Uladh .He took part in the “ Maths Eyes Competition “ and is one of 4 students nationwide who have reached the final. This will be held in Dublin this Monday the 9 th May. We wish him well.