Cuairt ar Ghairmscoil Chú Uladh

Thug grúpa daltaí agus múinteoirí ó Ard Sgoil a Phluic i nGàidhealtachd na hAlban cuairt ar Ghairmscoil Chú Uladh ar an 24ú – 27ú Deireadh Fómhair. Bhí an chlár mhalairte faoi Scéim Deontais Cholmcille atá maoinithe ag Fóras na Gaeilge. Chaith na scoláirí lá i nGairmscoil Chú Uladh, áit a raibh imeachtaí spóirt, damhsa agus ceoil ar siúl. Thug siad cuairt ar Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, Ionad Oidhreachta Cholmcille agus Leac na Cumha(áit breithe Cholmcille) cuairt chomh maith le cathair Dhoire agus Ghrianán Aileach.

img_5654

A group of 13 students and 3 teachers from Plockton High School in the Scottish Gaidhealtachd visited Gairmscoil Chú Uladh, Ballinamore from October 24th – 27th. The exchange programme is funded by Foras na Gaeilge under Scéim Deontais Cholmcille. The students and teachers visited Gairmscoil Chú Uladh where sport, music and dance events were organised. They also visited Glenveagh National Park, Colmcille Heritage Centre in Gartan and Leac na Cumha (Comcille’s Birthplace) as well as Derry city and Grianán Aileach.