Fiona Ní Chnáimhsí ag éirí as a bpost mar Phríomhoide Gairmscoil Chú Uladh

Bhí ócáid buíochais agus ceiliúradh i  nGairmscoil Chú Uladh ar an 24ú Bealtaine in onóir an Phríomhoide,  Fiona Ní Chnáimhsí mar go bhfuil sí ag éirí as a post ag deireadh na scoilbhliana seo. Bhí ceol, damhsa agus bronnadh eagraithe le slán a fhágáil aici agus le buíochas a ghlacadh leí as an tríocha a dó bliain atá tugtha aici do Ghairmscoil Chú Uladh. Chaith sí ceithre bliana déag mar Phríomhoide ar an scoil agus ceithre bliana déag roimhe sin mar Leas-phríomhoide. Guímid sonas agus sláinte uirthi sa tréimhse nua seo. Cronófar go mór Fiona i measc daltaí, tuismitheoirí agus foireann iomlán na scoile.

Fiona and Gairmscoil Chú Uladh students.
Fiona and Gairmscoil Chú Uladh staff.
Jim McGlynn, Director of Organisation Support & Development (OSD); Fiona; Anne McHugh, Chief Executive; Dr Martin Gormley, Director of Schools.