Erasmus+ Visitors from Across Europe Visit Gairmscoil Chú Uladh

Chaith ghrúpa scoláirí agus múinteoirí ó Tenerife, Málta, an Ghearmáin agus an tSualainn seachtain le scoláirí agus múinteoirí Ghairmscoil Chú Uladh mar pháirt den chlár Erasmus+ . Tháinig an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe Mc Hugh TD isteach ar cuairt ar an Luan. Bhí a lán imeachtaí ar siúl do na cuairteoirí agus thug siad cuairt ar Ghleann Bheatha, Dún Lúiche agus Gartan. D’oibrigh na mic léinn i nGrúpaí Idirnáisiúnta de thionscadail éagsúla le linn a gcuid ama sa scoil.

A group of students and teachers from Tenerife, Malta, Germany and Sweden spent a week with the teachers and teachers of Gairmscoil Chú Uladh as part of the Erasmus + programme. The Minister for Education and Skills, Joe Mc Hugh TD, visited on Monday. There were many events for the visitors and they visited Glenveagh, Dunlewey and Gartan.

The students worked in International Groups on various projects during their time in the school.