Comhaltaí Boird ETB Dhún na nGall

De réir fhorálacha an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna, ar an 1 Iúil 2013, tháinig deireadh le Coiste Gairmoideachais Dhún na nGall agus cuireadh le chéile i gcomhlacht úr é, Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall.           

Geoffrey Browne

Ionadaí Tuismitheoirí

Clr Rena Donaghey

Comhairleoir Contae

Leas Cathaoirleach

Cllr Martin Harley

Clr Martin Harley

Comhairleoir Contae

Blank image for missing headshot

Clr John O Donnell

Comhairleoir Contae

Image of person

Clr Noreen McGarvey

Comhairleoir Contae

2019-2023

RIP 28 Nollaig 2023

Image of person

Clr Albert Doherty

Comhairleoir Contae

Clr Gary Doherty

Comhairleoir Contae

Clr John Seamus Ó Fearraigh

Comhairleoir Contae

Clr Michael McBride

Comhairleoir Contae

 

Clr Donal Coyle

Comhairleoir Contae

Cathaoirleach

Clr Martin Farren

Comhairleoir Contae

 

Lorraine Thompson

Obair d’Ógra Éireann

(Seirbhís Ógra Dhún na nGall)

Barry Molloy

Ionadaí Foirne

 

Clr Barry Sweeny

Comhairleoir Contae

 

Joanne Donaghy

Ionadaí Foirne

 

Gerard Grant

Ionadaí ó Earnáil na Tionsclaíochta (IBEC)

Patsy McVicar

Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha (NAPD)

Lorraine Doherty

Ionadaí Tuismitheoirí

 

Gina Grant

Sainsuime (Míchumas)

 

Clr Terry Crossan

Comhairleoir Contae

 

Image of person.

Dr Conor McTiernan

Ionadaí ó Earnáil na Tionsclaíochta

(Irish Hospitality Institute)

Tá 21 Comhalta ar an Bhord san iomlán agus iad tofa faoi fhorálacha Alt 30 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, .i.
  • 12 Chomhalta arna n-ainmniú ag Comhairle Contae Dhún na nGall faoi Alt 30 1 (a) i ndiaidh Thoghcháin na nÚdarás Áitiúil;  
  • 2 Chomhalta ar baill foirne iad; Alt 30 1 (b)  Toghadh beirt ball foirne; 
  • 2 Chomhalta ar Ionadaithe Tuismitheoirí iad. Alt 30 1 (c) 2 chomhalta ar tuismitheoirí iad;  
  • tagann 5 chomhalta arna gceapadh de réir Alt 30, fo-alt (11) Comhlachtaí Ainmniúcháin de réir mar atá sonraithe ag an Aire faoin Alt seo ó shainleasanna/réimsí lena n-áirítear:
  • Comhlacht a bheidh ionadaitheach do na hearnálacha Gnó, Tionscail agus Fostóirí (ceann amháin);  
  • Comhlacht a bheidh ionadaitheach d’Fhoghlaimeoirí (ceann amháin);
  • Comhlacht  arna bhunú chun ionadaíocht  a dhéanamh do leasanna Daoine  a bhíonn ag gabháil do bhainistíocht nó do cheannaireacht ar scoileanna aitheanta (ceann amháin); 
  • Comhlachtaí nach bhfuil sa trí chatagóir shonraithe (dhá cheann)