Déan Teagmháil Linn

ETB Dhún na nGall
Oifigí Riaracháin ETB
Ard Uí Dhónaill
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
F92 DP98

Guthán: 074 9161600
Ríomhphost: eolas@donegaletb.ie

Eolaire Teagmhála

Foireann Oifig Riaracháin ETB

Anne McHugh
Príomhfheidhmeannach ETB Dhún na nGall,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: ceo@donegaletb.ie

Liz Potter
Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: lizpotter@donegaletb.ie

Dr. Sandra Buchanan
Oifigeach Cumarsáide,
24 Arda Ghort an Mhuilinn, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 086 3800290, Ríomhphost: sandrabuchanan@donegaletb.ie

Dr. Martin Gormley 
Stiúrthóir Scoileanna, ETB Dhún na nGall,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: martingormley@donegaletb.ie

Andy McGovern
Stiúrthóir Thacaíocht agus Forbairt Eagraíochta,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: andymcgovern@donegaletb.ie

Brenda Boyle
Ceann Seirbhísí Corparáideacha,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: brendaboyle@donegaletb.ie

Eileen Doherty
Ceann Acmhainní Daonna A.P.O,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: eileendoherty@donegaletb.ie

Sharon McDaid
Ceann Airgeadais,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: sharonmcdaid@donegaletb.ie

Dana McMahon
Ceann Soláthair,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: danamcmahon7326@donegaletb.ie

Ciaran Cunningham
Ceann T.F,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: ciarancunningham@donegaletb.ie

Catriona Price
Ceann Párolla,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: catrionaprice@donegaletb.ie

Rosaleen Harkin
Oifigeach Cosanta Sonraí,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: rosaleen@donegaletb.ie

Patricia Patton
Ceann Bainistíochta Eastát agus Seirbhísí Tógála,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: patriciapatton@donegaletb.ie

Sandra McConnell
Ceann Oibríochtaí HR/Oifigeach Leasa Fostaithe,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: sandramcconnell@donegaletb.ie

Scoileanna agus Nuacht maidir le Seirbhísí Ógra

Gairmscoil na Mainistreach
Príomhoide: Geraldine Diver
Riarthóir: Amanda Connolly/Anne Marie McCormick
Seoladh: An Ghléib, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9721105, Ríomhphost avsprincipal@donegaletb.ie

Coláiste Ailigh
Príomhoide: Micheál Ó Giobúin
Riarthóir: Margo Doherty
Seoladh: Cnoc na Móna, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9125943, Ríomhphost: colaisteailigh@donegaletb.ie

Coláiste Chineál Eoghain
Príomhoide Gníomhach:  Éabha Ní Mhonacháin
Riarthóir: Brigid McCracken
Seoladh: Muileann Thulaigh Gharbháin, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9322350, Ríomhphost: cce@donegaletb.ie

Coláiste na Carraige
Príomhoide: Seán Mac Suibhne
Riarthóir: Stephanie O’Gara
Seoladh: An Charraig, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9739071, Ríomhphost: carrickvs@donegaletb.ie

Coláiste Phobail Cholmcille
Príomhoide: Máire Clár Nic Mhathúna
Riarthóir: Donna Nic Láifeartaigh
Seoladh: Oileán Thoraí, Doiri Beaga, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9165448, Ríomhphost: cpthorai@donegaletb.ie

Coláiste Cranncha
Príomhoide: Kevin Cooley
Riarthóir: Cathy Doherty
Seoladh: Bóthar Cranncha,  Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9361113, Ríomhphost: cranacollege@donegaletb.ie

Coláiste na Daoile
Príomhoide: Joe Boyle
Riarthóir: Anouska Mulrine/ Fidelma Corry
Seoladh: Sráid Theach an Tionóil, Ráth Bhoth, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9145493, Ríomhphost: deelecollege@donegaletb.ie

Coláiste an Eargail 
Príomhoide: Danny McFadden
Riarthóir: Catriona Kelly/Michelle McFadden
Seoladh: Windyhall, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9121047, Ríomhphost: errigalcollege@donegaletb.ie

Coláiste Ghleann na Finne
Príomhoide: Alan Thompson
Riarthóir: Susan Doyle
Seoladh: Droim Bó Íochtarach, Srath an Urlar, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9131684, Ríomhphost: finnvalleycollege@donegaletb.ie

Gairmscoil Chú Uladh
Príomhoide: Ciarán Mac Ruaidhrí
Riarthóir: Brenda McGeehan
Seoladh: Béal an Átha Móir, An Cloghan, Leifear, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9546133, Ríomhphost: gcu@donegaletb.ie

Gairmscoil Mhic Diarmada
Príomhoide: Máire Uí Dhochartaigh
Riarthóir: Ann McGill
Seoladh: Oileán Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9520747, Ríomhphost: gsmhicd@donegaletb.ie

Coláiste Mhagh Éne
Príomhoide: Pat Tighe
Riarthóir: Teresa Ruane
Seoladh: Bóthar na hEaglaise, Bun Dobhráin, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 071 9841244, Ríomhphost: maghene@donegaletb.ie

Coláiste Pobail Bhun an Phobail
Príomhoide: Anthony Doogan
Riarthóir: Breda McGroarty
Seoladh: Carrownaff, Bun an Phobail, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9385988, Ríomhphost: moville@donegaletb.ie

Coláiste na Maoile Rua
Príomhoide: Fiona Temple
Riarthóir: Theresa McGettigan
Seoladh: Baile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9153346, Ríomhphost: mulroycollege@donegaletb.ie

Gairmscoil Chaitríona
Príomhoide: Anne Marie Luby
Riarthóir: Tara Rawdon
Seoladh: Bóthar Dhún na nGall, Na Cealla Beaga, Co. Dhún na nGall
Guthán: 074 9731491, Ríomhphost: stcatherines@donegaletb.ie

Martin Gallen
Síceolaí Oideachais, 2ú hUrlár, Plás McKendrick, Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9168631, Ríomhphost: martingallen@donegaletb.ie

Paddy Muldoon
Oifigeach Óige,
Oifigí Riaracháin ETB, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161600, Ríomhphost: paddymuldoon@donegaletb.ie

Christina McEleney
Comhordaitheoir (Dioplóma maidir le Drugaí & Alcól),
24 Arda Ghort an Mhuilinn, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 087 9369312, Ríomhphost: christinamceleney@donegaletb.ie

Breisoideachas agus Oiliúint

Cróna Gallagher
Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin,
Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120500, Ríomhphost: cronagallagher@donegaletb.ie

Susan Ramsey
Riarthóir, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120500, Ríomhphost: susanramsey@donegaletb.ie


Charles Gorney
Oifigeach Oideachais d’Aosaigh, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120592, Ríomhphost: charlesgorney@donegaletb.ie

Josephine Gallagher
Riarthóir, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120559, Ríomhphost: josephinegallagher@donegaletb.ie


Martina Needham
Oifigeach Oideachais d’Aosaigh, Ionad FET Dhún nanGall (Droim Chliabh), Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9721705, Ríomhphost: martinaneedham@donegaletb.ie

Angela McGee
Riarthóir, Ionad FET Baile Dhún na nGall (Droim Chliabh), Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9721705, Ríomhphost: angelamcgee@donegaletb.ie


Vinny McGroary
Bainisteoir Oiliúna, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120500, Ríomhphost: vinnymcgroary@donegaletb.ie

Mairead Carlin
Bainisteoir Cúnta, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120500, Ríomhphost: maireadcarlin@donegaletb.ie

Colm Richardson
Bainisteoir Cúnta, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120500, Ríomhphost: colmrichardson@donegaletb.ie

Dr. Sandra Buchanan
Oifigeach Cumarsáide, 24 Arda Ghort an Mhuilinn, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 086 3800290, Ríomhphost sandrabuchanan@donegaletb.ie


Seirbhís Treorach agus Faisnéise d’Aosaigh

Deirdre McColgan
Comhordaitheoir Gníomhach, Seirbhís Treorach agus Faisnéise d’Aosaigh, 2ú hUrlár, Plás McKendrick, Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9178088, Ríomhphost deirdremccolgan@donegaletb.ie

Samantha Roulston
Oifigeach Faisnéise, Seirbhís Treorach agus Faisnéise d’Aosaigh, 2ú hUrlár, Plás McKendrick, Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9178088, Ríomhphost samantharoulston@donegaletb.ie

Mairead McFadden
Treoirchomhairleoir, Seirbhís Treorach agus Faisnéise d’Aosaigh, 2ú hUrlár, Plás McKendrick, Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9178088, Ríomhphost: maireadmcfadden@donegaletb.ie

Elena Gill
Treoirchomhairleoir, Seirbhís Treorach agus Faisnéise d’Aosaigh, 2ú hUrlár, Plás McKendrick, Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9178088, Ríomhphost: elenagill@donegaletb.ie

Eileen Patton
Treoirchomhairleoir, Seirbhís Treorach agus Faisnéise d’Aosaigh, Ionad FET Baile Dhún na nGall (Ard Scoil na gCeithre Máistir), Tír Chonaill Street, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9725522, Ríomhphost: eileenpatton@donegaletb.ie


Litearthacht d’Aosaigh

Baile Átha Seanaidh
Adele McElhinney, Eagraí Litearthachta d’Aosaigh (ALO), Ionad FET Baile Átha Seanaidh, Sráid an Choláiste, Baile Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 071 9822134 / 086 8207338, Ríomhphost: adelemcelhinney@donegaletb.ie

Baile Dhún na nGall
Adele McElhinney, Eagraí Litearthachta d’Aosaigh (ALO), Ionad FET Baile Dhún na nGall (Droim Chliabh), Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9721705 / 086 8207338, Ríomhphost: adelemcelhinney@donegaletb.ie

Geraldine O’Haire, Riarthóir, Ionad FET Baile Dhún na nGall (Droim Chliabh), Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9721705, Ríomhphost: geraldineohaire@donegaletb.ie

Bun Cranncha
Caroline McCabe, Eagraí Litearthachta d’Aosaigh (ALO), Ionad FET Bun Cranncha, Bóthar an Chladaigh, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9362466 / 086 1740684, Ríomhphost: carolinemccabe@donegaletb.ie

Gort an Choirce
Dolores Mhic GéidighEagraí Litearthachta Aosaigh don Ghaeltacht,
Ionad FET Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9180871 / 086 1740677, Ríomhphost: doloresmhicgeidigh@donegaletb.ie

Leitir Ceanainn                                         
Emilia Puszczynska, Eagraí Litearthachta d’Aosaigh (ALO), Ionad FET Leitir Ceanainn, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161561 / 086 1740683, Ríomhphost: emiliapuszczynska@donegaletb.ie

Diane Carson, Riarthóir, Ionad FET Leitir Ceanainn, Ard Uí Dhónaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161571, Ríomhphost: dianecarson@donegaletb.ie

Bhaile na nGallóglach 
Aidan McCloskey, Eagraí Litearthachta d’Aosaigh (ALO), Ionad FET Bhaile na nGallóglach, Bóthar An Cheathrú Chaol, Bhaile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9153194 / 087 117014, Ríomhphost: aidanmccloskey@donegaletb.ie

Pauline Gallagher, Riarthóir, Ionad FET Bhaile na nGallóglach, Bóthar An Cheathrú Chaol, Bhaile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9153194, Ríomhphost: pauleingallagher@donegaletb.ie

Srath an Urláir                                          
Georgina Thompson, Eagraí Litearthachta d’Aosaigh (ALO), Ionad FET Srath an Urláir, Príomhshráid, Srath an Urláir, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9190610 / 087 7002294, Ríomhphost: georginathompson@donegaletb.ie


Printíseachtaí

Vinny McGroary
Bainisteoir Ionaid Oiliúna, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120500, Ríomhphost: vinnymcgroary@donegaletb.ie

Lorraine Murray
Comhairleoir Sinsearach Oiliúna, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120506, Ríomhphost: lorrainemurray@donegaletb.ie

Claire Lernihan
Comhairleoir Sinsearach Oiliúna, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120587, Ríomhphost: clairelernihan@donegaletb.ie

Aidan Guthrie
Oifigeach Cléireachais, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120594, Ríomhphost: aidanguthrie@donegaletb.ie

Claire Gillepsie
Oifigeach Tacaíochta Printíseachta, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120583, Ríomhphost: clairegillespie300@donegaletb.ie


An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)

Vivienne Doherty
Comhordaitheoir Contae BTEI, Ionad FET Srath an Urláir, Príomhshráid, Srath an Urláir, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9190610, Ríomhphost: viviennedoherty@donegaletb.ie

Olive Daly
Riarthóir BTEI, Ardbhóthar, Leitir Ceanainn,  Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9164198, Ríomhphost: olivedaly@donegaletb.ie

Siobhan Coughlan
Oibrí Tacaíochta agus Bainisteoir BTEI, Ionad FET Baile Dhún na nGall (Ard Scoil na gCeithre Máistir), Sráid Tír Chonaill, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9725522, Ríomhphost: siobhancoughlan@donegaletb.ie

Tina O’Donnell
Duine Acmhainne QA BTEI, Ionad FET Baile Dhún na nGall (Ard Scoil na gCeithre Máistir), Sráid Tír Chonaill,  Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9725522, Ríomhphost: tinaodonnell@donegaletb.ie

Aisling Lyttle
Riarthóir, Ionad FET Srath an Urláir, Príomhshráid, Srath an Urláir, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9190610, Ríomhphost: fvce@donegaletb.ie


Oideachas Pobail

Orla Winters
Áisitheoir Oideachais Pobail, (Ceantair Ghaeltachta, Iarthar an Desiceart Dhún na nGall), Ard Scoil na gCeithre Maistir, Sráid Tír Chonaill, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9725522 / 087 3573954, Ríomhphost: orlawinters@donegaletb.ie

Trisha McGuinness
Riarthóir, Ard Scoil na gCeithre Maistir, Sráid Tír Chonaill, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9725522, Ríomhphost: trishamcguinness@donegaletb.ie

Catherine Friel
Áisitheoir Oideachais Pobail (Inis Eoghain, Theas & Oirthear Dhún na nGall) 2ú hUrlár, Plás McKendrick, Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9178088 / 087 1853050, Ríomhphost: catherinefriel@donegaletb.ie


Rannpháirtíocht Fostaíochta

Dearbhla Kelly
Oifigeach Rannpháirtíochta Fiontraíochta, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120556, Ríomhphost: dearbhlakelly@donegaletb.ie

Donna McDade
Comhordaitheoir Scileanna don Obair, 2ú hUrlár, Plás McKendrick, Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9178088 / 086 6069381, Ríomhphost: donnamcdade@donegaletb.ie

Siobhan Murray
Comhordaitheoir Aitheantais Réamhfhoghlama (RPL), Ionad FET Bhaile na nGallóglach, Bóthar An Cheathrú Chaol, Bhaile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120564 / 086 0655120, Ríomhphost: siobhanmurray304@donegaletb.ie


Oiliúint Tráthnóna

Tricia Fitzpatrick
Riarthóir, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120527, Ríomhphost: triciafitzpatrick@donegaletb.ie


Clár Iar-Ardtéistiméireachta (PLC) 

Michelle O’Reilly 
Comhordaitheoir PLC, Coláiste an Earagail, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9121047, Ríomhphost: michelleoreilly@donegaletb.ie

Kathleen Boland  
Comhordaitheoir PLC, Coláiste Ghleann na Finne, Srath an Urláir, Co. Dhún na nGall.         
Guthán: 074 9131684, Ríomhphost: kathleenboland@donegaletb.ie

Anne Marie Luby
Comhordaitheoir PLC, Gairmscoil Chaitríona, Na Cealla Beaga, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9731491, Ríomhphost: annemarieluby@donegaletb.ie


Soláthraithe Sainoiliúna

Vinny McGroary
Bainisteoir Oiliúna, Ionad Oiliúna Leitir Ceanainn, Bóthar Ráth Mealtain, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Raithin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9120500, Ríomhphost: vinnymcgroary@donegaletb.ie

Martina Needham
Oifigeach Oideachais d’Aosaigh, Ionad FET, Droim Chliabh, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9721705, Ríomhphost: martinaneedham@donegaletb.ie

Kim McGinty
Riarthóir, Ionad Oiliúna Ghaoth Dobhair, Na Doire Beaga, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9560500, Ríomhphost: kimmcginty@donegaletb.ie


Scéim Deiseanna Oilúna Gairmoideachais (SDOG)

Baile Átha Seanaidh

Anita O’Rourke
Comhordaitheoir SDOG, Ionad FET Bhaile Átha Seanaidh, Sráid an Choláiste, Baile Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 071 9851276, Ríomhphost: anitaorourke@donegaletb.ie

Stella Daly
Riarthóir, Ionad FET Bhaile Átha Seanaidh, Sráid an Choláiste, Baile Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 071 9851286, Ríomhphost: stelladaly308@donegaletb.ie

Bun Cranncha

Danielle McGee
Comhordaitheoir Gníomhach SDOG, Ionad FET Inis Eoghain,Bóthar an Chladaigh, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9362466, Ríomhphost: daniellemcgee@donegaletb.ie

Elaine Devlin
Riarthóir, Ionad FET Bun Cranncha, Bóthar an Chladaigh, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9362466, Ríomhphost: elainedevlin@donegaletb.ie

Baile Dhún na nGall

Caroline Gillespie
Comhordaitheoir SDOG, Ionad FET Bhaile Dhún na nGall (Droim Chliabh), Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9721705, Ríomhphost: carolineanngillespie@donegaletb.ie

Angela McGee
Riarthóir, Ionad FET Bhaile Dhún na nGall (Droim Chliabh), Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall. Guthán: 074 9721705, Ríomhphost: angelamcgee@donegaletb.ie

Gort an Choirce

Sharon McGee
Comhordaitheoir SDOG, Ionad FET Gort an Choirce, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9135218, Ríomhphost: sharonmcgee@donegaletb.ie

Maire McGee
Riarthóir, Ionad FET Gort an Choirce, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall. 
Guthán: 074 9135218, Ríomhphost: mariemcgee@donegaletb.ie

Leitir Ceanainn

Áine McLaughlin
Comhordaitheoir SDOG, Ionad FET Leitir Ceanainn, Ardbhóthar, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161581, Ríomhphost: ainemclaughlin@donegaletb.ie

Riarthóir
Ionad FET Leitir Ceanainn, Ardbhóthar, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9161581, Ríomhphost: fetcentreletterkenny@donegaletb.ie

Bhaile na nGallóglach

Aidan McCloskey 
Comhordaitheoir SDOG, Ionad FET Bhaile na nGallóglach, Bóthar An Cheathrú Chaol, Baile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9164198 / 087 117014, Ríomhphost: aidanmccloskey@donegaletb.ie

Pauline Gallagher
Riarthóir, Ionad FET Bhaile na nGallóglach, Bóthar An Cheathrú Chaol, Baile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9153194, Ríomhphost: paulinegallagher@donegaletb.ie


Cumasóige

Béal Átha Seanaidh

Paula Burns
Comhordaitheoir Chumasóige, Ionad FET Béal Átha Seanaidh, Sráid an Choláiste, Béal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 071 9851286, Ríomhphost: paulaburns@donegaletb.ie

Stella Daly
Riarthóir, Ionad FET Bhaile Átha Seanaidh, Sráid an Choláiste, Baile Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 071 9851286, Ríomhphost: stelladaly308@donegaletb.ie

Bun Cranncha/Gleann Gad

Jayne O Donnell
Comhordaitheoir Chumasóige, Aonad 7, Ionad Gnó Lios Feannáin, Lios Feannáin, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9362626, Ríomhphost: jayneodonnell@donegaletb.ie

Elaine Devlin
Riarthóir, Ionad FET Bun Cranncha, Bóthar an Chladaigh, Ard Rámhann, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9362466, Ríomhphost: elainedevlin@donegaletb.ie

Gort an Choirce

Caitriona Cullen 
Comhordaitheoir Chumasóige, Ionad Oideachais Aosaigh Gort an Choirce, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9135218, Ríomhphost caitrionacullen303@donegaletb.ie

Maire McGee
Riarthóir, Ionad Oideachais Aosaigh Gort an Choirce, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9135218, Ríomhphost: mairemcgee@donegaletb.ie

Leitir Ceanainn

Gillian Kennedy
Comhordaitheoir Gníomhach Chumasóige, Ionad Oideachais, Bóthar Chill Mhic Réanáin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9122585, Ríomhphost: gilliankennedy@donegaletb.ie

Eileen Mc Daid
Riarthóir, Ionad Oideachais, Bóthar Chill Mhic Réanáin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9122585, Ríomhphost: eileenmcdaid@donegaletb.ie

Leifear

Aidan Callaghan
Comhordaitheoir Gníomhach Chumasóige, Cumasóige Leifir, An Diamant, Leifear, Co. Dhún na nGall
Guthán: 074 9142114, Ríomhphost: aidancallaghan@donegaletb.ie

Mary Doherty
Riarthóir, Cumasóige Leifir, An Diamant, Leifear, Co. Dhún na nGall
Guthán: 074 9142114, Ríomhphost: marydoherty104@donegaletb.ie


 

Oideachas Ceoil

Martin McGinley
Bainisteoir Forbartha Ceoil   
Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall, Ionad Cultúir Réigiúnach, Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9176293, Ríomhphost: martinmcginley@donegaletb.ie

John McIvor
Riarthóir
Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall, Ionad Cultúir Réigiúnach, Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Guthán: 074 9176293, Ríomhphost: musiceducation@donegaletb.ie / musicfees@donegaletb.ie

Oideachas Allamuigh

Ciaran O’Brien
Stiúrthóir
Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Ghartáin, Mín an Labáin, Co Dún na nGall.
Guthán: 074 9137032, Ríomhphost: ciaranobrien@donegaletb.ie

Sean Mc Crudden
Stiúrthóir Cúnta
Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Ghartáin, Mín an Labáin, Co Dún na nGall.
Guthán: 074 9137032, Ríomhphost: seanmccrudden@donegaletb.ie

Charlie Cassidy 
Teagascóir Sinsearach
Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Ghartáin, Mín an Labáin, Co Dún na nGall.
Guthán: 074 9137032, Ríomhphost: charliecassidy@donegaletb.ie

Tricia Fitzpatrick
Riarthóir
Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Ghartáin, Churchill, Co Dún na nGall.
Guthán: 074 9137032, Ríomhphost: office@gartan.com