Míniú ar Chláir FET

Cuireann ETB Dhún na nGall réimse clár Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ar fáil dóibh siúd ar mian leo cáilíochtaí aitheanta a bhaint amach agus tús a chur lena dturas foghlama ar feadh an tsaoil. Cuimsíonn ár gcláir Leibhéil 1-6 ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus tá roghanna ar fáil i rith na bliana ar bhonn lánaimseartha agus páirtaimseartha araon, le linn an lae agus sa tráthnóna.

Tig leat teagmháil a dhéanamh le haon cheann dár gcuid ionad le níos mó eolais a fháil nó trí úsáid a bhaint as ár n-aimsitheoir cúrsa beidh tú ábalta feiceáil na cláir atá á dtairiscint againn agus fiosrú a dhéanamh.

Cláir atá ar fáil