Feasacht ar Dhrugaí agus Alcól

SAINOILIÚINT MAIDIR LE DRUGAÍ AGUS ALCÓL A CHUR AR FÁIL DON PHOBAL.

I gcomhar le Tascfhórsa Réigiúnach an Iarthuaiscirt um Dhrugaí agus Alcól (NWRDATF), an Fóram Alcóil, FSS an Iarthair (Dún na nGall) agus Ollscoil Luimnigh, déanann ETB Dhún na nGall réimse cúrsaí maidir le hAlcól agus Drugaí a dhearadh, a fhorbairt agus a reáchtáil.

Cúrsaí Reatha

Seo thíos liosta na gcúrsaí atá á reáchtáil faoi láthair.  Tá sonraí breise maidir leis na cúrsaí sin ar fáil ach liosta na gcúrsaí thíos a íoslódáil.

  • Ógántacht agus Mí-úsáid Substaintí: Ag Obair le Daoine Óga ar Shaincheisteanna maidir le Mí-úsáid Substaintí / Idirghabháil Luath.
  • Dochar agus Fo-Iarmhairtí Cineálacha Drugaí.
  • Cannabas: Áineasa, Sintéiseach, Míochaine.
  • Scileanna Riachtanacha Éascaitheoireachta Grúpaí.
  • Bunchúrsa CBT.
  • Drugaí agus sábháilteacht phearsanta: an t-aistriú ón oideachas dara leibhéal go dtí tríú leibhéal.
  • Bunchúrsa Scagthástála & Idirghabhálacha Gairide: Alcól agus drugaí eile..
  • Ag déileáil le hAlcól agus drugaí eile mar chóitseálaí spóirt.
  • QQI/ QQI Leibhéal 5 in Staidéar Andúile don Phobal.

Sonraí Teagmhála

Christina McEleney,
Comhordaitheoir Oiliúna agus Oideachais maidir le hAlcól agus Drugaí Eile, Réigiún an Iarthuaiscirt

Fón Póca: 087 9369312
Ríomhphost:christinamceleney@donegaletb.ie