Úsáid ár ‘Cúrsa-Aimsitheoir’ le cúrsaí a aimsiú atá ar fáil i do réimse spéise agus i do cheantar…  

Breisoideachais agus Oiliúint

Cineálacha & Leibhéil Cúrsaí 

Cuireann Seirbhís Breisoideachais agus Oiliúna ETB Dhún na nGall réimse cúrsaí ar fáil ó leibhéal 1-6 ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí ar bhonn lánaimseartha agus páirtaimseartha. Faigh amach níos mó trí chliceáil anseo.

Roghanna foghlama

Breisoideachais agus Oiliúint

Réimsí Foghlama

Ar mhaith leat níos mó a fháil amach faoi na cineálacha cúrsaí atá ar fáil againn taobh istigh de na réimsí éagsúla foghlama? Cliceáil anseo le fáil amach níos mó faoi réimse cúrsaí atá ar fail i réimsí éagsúla oibre ar nós: Innealtóireacht, Tógáil, Gruaig agus Scéimh, srl.

Cad a chuireann muid ar fáil

ETB Dhún na nGall

Míniú ar Chláir FET

Cad atá i gceist le Printíseacht? An bhfuil mé i dteideal Cumasóige a dhéanamh? Cad iad mo chuid teidlíochtaí agus mé ar chúrsa lánaimseartha SDOG nó ar chúrsa oiliúna? Cad iad na tacaíochtaí atá ar fáil dom le leanúint le mo chuid staidéir?An gcaithfidh mé a bheith dífhostaithe le tosú ar chúrsa Bunscileanna Idirlín? Faigh amach níos mó laistigh dár gcláir FET áit a mínítear cé acu clár is fearr a oireann do do chuid riachtanas.

Cláir atá ar fáil

An bhfuil rud beag comhairle de dhíth ort maidir leis an bhealach cheart oideachais a roghnú? Tig lenár Seirbhís Treorach d’Aosaigh cuidiú leat!

ETB Dhún na nGall 

Seirbhísí d’Fhostóirí

Cuireann ETB Dhún na nGall réimse leathan seirbhísí ar fáil d’fhostóirí agus tá muid tiomanta do chúrsaí a chur ar fáil atá ábhartha do riachtanais earnáil na tionsclaíochta. Tá sé mar aidhm againn roghanna a chur ar fáil d’fhostóirí ar mian leo cur le scileanna a gcuid fostaithe.

An ETB agus Fostóirí

ETB Dhún na nGall 

Ionaid Oiliúna FET  

Is iad ár 17 nIonad Breisoideachais agus Oiliúna ár moill lenár seirbhís a chur ar fáil fad is go gcuireann muid cúrsaí agus seirbhísí ar fáil ar fud an chontae i suíomhanna for-rochtana. Féachann muid le timpeallachtaí foghlama a chur ar fáil a thacóidh le teagasc agus foghlaim agus atá inrochtana d’achan uile duine.

Ionaid Oiliúna

Breisoideachas agus Oiliúint

Eolas d’Fhoghlaimeoirí

Más foghlaimeoir thú i láthair na huaire nó más rud é go bhféadfá a bheith i d’fhoghlaimeoir le seirbhís FET an ETB cliceáil anseo le níos mó a fháil amach faoi na ceisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat. An dtig liom tacaíocht Chúraim Leanaí a fháil agus mé ar chúrsa? An íoctar mé as freastal ar chúrsa? Is féidir na ceisteanna sin uilig agus ceisteanna eile nach iad a fháil anseo agus inár rannán faoi CCanna foghlaimeoirí. Tig leat eolas breise a fháil fosta ar na polasaithe agus gnásanna atá foilsithe againn mar aon lenár bpleananna maidir le Feabhsú Cáilíochta agus straitéisí taobh istigh den rannán sin den suíomh gréasáin.

Eolas d’Fhoghlaimeoirí

Breisoideachas agus Oiliúint

Dearbhú Cáilíochta

 Tig leat eolas breise a fháil fosta ar na polasaithe agus gnásanna atá foilsithe againn mar aon lenár bpleananna maidir le Feabhsú Cáilíochta agus straitéisí taobh istigh den rannán sin den suíomh gréasáin.

Dearbhú Cáilíochta