Soláthar

AG OBAIR LE ETB DHÚN NA NGALL

Déantar soláthar ar fud na mBord Oideachais agus Oiliúna de réir Rialacháin & Treoracha, Reachtaíocht, Polasaí agus Treoirlínte Náisiúnta agus an Aontais Eorpaigh. Tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí lena chinntiú go gcuirtear gach rud a bhaineann le soláthar poiblí i bhfeidhm go heiticiúil, go hionraic agus go cothrom ar bhealach a chinntíonn an luach is fearr ar airgead.

Prionsabail Soláthair

Ní mór don earnáil phoiblí cloí leis na ceithre Phrionsabal Soláthair agus iad ag soláthar earraí, soláthairtí, seirbhísí agus oibreacha beag beann ar a luach.

  • Trédhearcacht
  • Caitheamh Cothrom agus Neamh-leithcheal
  • Comhréireacht   
  • Comhaitheantas  
[google-drive-folder cfid=”25494″ columns=”title” showupload=”no” border=”yes”]

Déan teagmháil le  

Oifigí Riaracháin ETB Dhún na nGall
Ard Uí Dhomhnaill
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
F92 DP98

Guthán: 074 916 1600
Ríomhphost: procurement@donegaletb.ie

 

Naisc Úsáideacha

Polasaí Soláthair ETB

Ag clárú le haghaidh eTenders agus Foláirimh a Chruthú