Foilseacháin & Acmhainní

ÍOSLÓDAIL Ó LEABHARLANN NA NDÓICIMÉAD 

Ligeann ár láithrean gréasáin dúinn ábhar tábhachtach a bhfuil níos mó ná leathanach gréasáin amháin eile de dhíth air a chur os comhair an phobail. Tá gearr-leabharlann doiciméad againn, áit ar féidir leat do rogha foilseachán agus acmhainní a íoslódáil ag brath ar do chuid raichtanas.

Ráiteas Straitéise ETB Dhún na nGall 2022 – 2026

Íoslódáil (PDF)

Seirbhís Breisoideachais & Oiliúna (FET) Réamheolaire 2022–2023

Íoslódáil (PDF)

A Tuarascáil Bhliantúil 2021

Íoslódáil (PDF)

Tá FoilseachÁin & Acmhainní Breise liostaithe thíos