Foilseacháin & Acmhainní

ÍOSLÓDAIL Ó LEABHARLANN NA NDÓICIMÉAD 

Ligeann ár láithrean gréasáin dúinn ábhar tábhachtach a bhfuil níos mó ná leathanach gréasáin amháin eile de dhíth air a chur os comhair an phobail. Tá gearr-leabharlann doiciméad againn, áit ar féidir leat do rogha foilseachán agus acmhainní a íoslódáil ag brath ar do chuid raichtanas.

2017-2021 Lean ar Aghaidh

Íoslódáil (PDF)

Tuarascáil Bhliantúil 2020

Íoslódáil (PDF)

Comhaontú Feidhmíochta Straitéisí 2018-2020

Íoslódáil (PDF)

FET Réamheolaire Cúrsa 2019

Íoslódáil (PDF)

Scéim Teanga

Íoslódáil (PDF)

Seirbhís Breisoideachais & Oiliúna (FET) Réamheolaire 2021–2022

Íoslódáil (PDF)

Tá FoilseachÁin & Acmhainní Breise liostaithe thíos

Loading...