Bainistíocht Eastáit

CAD IS BAINISTÍOCHT EASTÁIT ANN?

Tá an Rannóg Bainistíochta Eastát freagrach as luach réadmhaoine agus áiseanna ETB Dhún na nGall a uasmhéadú agus lena chinntiú go bhfuil an t-infreastruchtúr cuí ann nuair is gá agus san áit chuí le cur le folláine mac léinn, foghlaimeoirí agus ball foirne, trí infreastruchtúr caipitil agus plean bliantúil caipitil na heagraíochta a bhainistiú. 

Freagrachtaí 

Tá an fhoireann Bainistíochta Eastát lonnaithe sna hOifigí Riaracháin, Leitir Ceanainn agus tá siad freagrach as:

 • Tionscadail Tógála Scoileanna arna maoiniú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus arna ndéabhlóidiú chuig ETB Dhún na nGall le bainistiú/seachadadh, mar atá:
  • Tionscadail úra tógála scoileanna
  • Tionscadail úra cóiríochta i scoileanna reatha
  • Tionscadail Scéimeanna Oibre Samhraidh,
  • Tionscadail Oibrithe, agus
 • Éigeandála, Deisiúcháin, cothabháil, athchóiriú ar Fhoirgnimh Scoileanna reatha;
 • Tionscadail Chaipitil Bhreisoideachais & Oiliúna (FET)             
 • Plean Bliantúil maidir le Deisiúcháin agus athchóiriú ar Ionaid FET
 • Iarratais maoinithe maidir le Troscán agus Trealamh Scaoilte
 • Clár Réadmhaoine; fáil/diúscairt tailte/foirgneamh
 • An réimse Polasaithe Árachais atá ag ETB  a bhainistiú
 • Gach conradh a bhaineann le cúrsaí oibre a sholáthar Foirne Deartha/Comhairleoirí/Conraitheoirí               
 • Íocaíochtaí maidir le gach tionscadal a bhaineann le cúrsaí oibre.
 • Timthriall Monatóireachta & Tuarascála SEAI ar an mhéid fuinnimh a ídíonn an eagraíocht in aghaidh na bliana. 

Sonraí Teagmhála   

Bainistíocht Eastát
Oifigí Riaracháin ETB
Ard Uí Dhónaill
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall

Pearsana Tábhachtach

Bainistíochta Eastát: Patricia Patton
Guthán: 0749706080
Ríomhphost: patriciapatton@donegaletb.ie

Bainistíochta Eastát: Brian Nee 
Guthán: 0749706049
Ríomhphost: briannee@donegaletb.ie

Oifigeach Sinsearach Foirne: Rachael Moore
Guthán: 0749706082
Ríomhphost: rachaelmoore@donegaletb.ie