Oifigeach Rochtana

 

Oifigeach Rochtana

Éilíonn Alt 26 den Acht um Míchumas, 2005 ar gach Comhlacht Poiblí ball foirne amháin ar a laghad a ainmniú le feidhmiú mar Oifigeach Rochtana le socruithe agus comhordú a dhéanamh i dtaca le cúnamh agus treoir a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas ionas gur féidir leo rochtain a fháil ar a chuid seirbhísí.
Is féidir le daoine atá ag lorg cúnaimh teagmháil a dhéanamh le Christina McEleney, Oifigeach Rochtana ETB Dhún na nGall tríd an ríomhphost ag: 
access.officer@donegaletb.ie 

An Oifig Rochtana

Christina McEleney                                                           
Oifigeach Rochtana
24 Arda Pháirc an Mhuilinn
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall
F93 YT99

Guthán: 0879369312 
Ríomhphost: access.officer@donegaletb.ie