Foireann ETB Dhún na nGall

Anne McHugh

Príomhfheidhmeannach

Dr. Martin Gormley

Stiúrthóir
Scoileanna

Cróna Gallagher

Stiúrthóir Breisoideachais
& Oiliúna (FET)

Andy McGovern

Andy McGovern

An Stiúrthóir um Thacaíocht
& Forbairt Eagraíochta (OSD)

Príomhoidí

Geraldine Diver

Gairmscoil na Mainistreach

 

Micheál Ó Giobúin

Coláiste Ailigh

 

Seán Mac Suibhne

Coláiste na Carriage

 

Patrick Queenan

Coláiste Phobail Cholmcille

Kevin Cooley

Coláiste Cranncha

 

 

Joe Boyle

Coláiste na Daoile

 

 

Danny McFadden

Coláiste an Eargail

 

Alan Thompson

Coláiste Ghleann na Finne

 

Ciarán Mac Ruaidhrí

Gairmscoil Chu Uladh

Mary Doherty

Gairmscoil Mhic Diarmada

 

Pat Tighe

Magh Éne College

 

 

Anthony Doogan

Coláiste Pobail Bhun an Phobail

Fiona Temple

Coláiste na Maoile Rua

 

Anne Marie Luby

Gairmscoil Chaitríona

Éabha Ní Mhonacháin

Coláiste Chineál Eoghain

Allamuigh, Ceol, Ógra

Ciaran O Brien

Stiúrthóir Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Ghartáin

Martin McGinley

Oifigeach Forbartha Ceoil, Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall (DMEP)

Paddy Muldoon

Oifigeach Óige

Christina McEleney

Comhordaitheoir Oiliúna agus Oideachais maidir le hAlcól agus Drugaí Eile, Réigiún an Iarthuaiscirt

Bainisteoirí FET

Vinny McGroary

Bainisteoir Oiliúna Limistéir

Colm Richardson

Bainisteoir Cúnta Ionaid Oiliúna

Mairead Carlin

Bainisteoir Cúnta Ionaid Oiliúna

Charles Gorney

Oifigeach Oideachais d’Aosaigh (AEO)

 

Martina Needham

Oifigeach Oideachais d’Aosaigh (AEO)

Ceannasaithe Seirbhíse OSD

Sharon McDaid

Ceann Airgeadais

 

Eileen Doherty

Ceann Acmhainní Daonna

Brenda Boyle

Ceann Seirbhísí Corparáideacha

Ciaran Cunningham

Ceann T.F.

Dana McMahon

Ceann Soláthair

Sandra McConnell

Ceann Oibríochtaí HR

Dr. Sandra Buchanan

Oifigeach Cumarsáide

Rosaleen Harkin

Oifigeach Cosanta Sonraí