Faoi ETB Dhún na nGall

CÉ MUID?
  • Tacaíonn muid le hoideachas agus le riachtanais oiliúna tuairim is 25,000 dalta agus foghlaimeoir ar bhonn bliantúil i gCo. Dhún na nGall agus ar a chuid oileán.
  • Bainistíonn muid 15 den 27 iar-bhunscoil agus coláiste i gContae Dhún na nGall.
  • Tá muid ar an soláthraí Breisoideachais agus Oiliúna (FET) is mó sa chontae.
  • Cuireann muid réimse iomlán de chláir gníomhaíochtaí allamuigh agus oiliúna ar fáil ag ár nIonad Oiliúna agus Oideachais Allamuigh i nGartán.
  • Bainistíonn muid Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall.
    Tá freagrachtaí dlíthiúla orainn maidir le hObair Ógra i nDún na nGall.
  • Cuireann muid oiliúint agus oideachas ar fáil maidir le drugaí agus alcól thar ceann Thascfhórsa an Iarthuaiscirt um Drugaí agus Alcól.

    #ismuidetbdhunnangall

Is é Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall (ETB) an soláthraí oideachais agus oiliúna is mó i gContae Dhún na nGall é; cuireann sé réimse leathan seirbhísí oideachais agus oiliúna ar fáil do thuairim is 25,000 dalta agus foghlaimeoir ar bhonn bliantúil. Bainistíonn muid cúig iar-bhunscoil déag ar fud an chontae agus ar a chuid oileán agus tá muid ar an soláthraí Breisoideachais agus Oiliúna (FET) is mó sa chontae. Cuireann muid réimse leathan rudaí ar fáil: cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha, treoir foghlama d’aosaigh, printíseachtaí, oideachas bunúsach, tacaíocht oideachais pobail, Cumasóige (daoine a fhágann an scoil go luath) agus seirbhísí d’fhostóirí. Ina theannta sin, bainistíonn muid oideachas agus oiliúint allamuigh ag ár n-ionad i nGartán agus oideachas ceoil trí Chompháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall agus tá freagrachtaí dlíthiúla orainn maidir le seirbhísí ógra. Tugann muid faoi sheirbhísí oideachais agus oiliúna a fhorbairt sa Chontae agus tá an cháil amuigh orainn go bhfreagraíonn muid go solúbtha do riachtanais agus do mhianta an phobail agus fostóirí. Is féidir ETB Dhún na nGall a leanúint fosta ar Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram agus YouTube.

#IsMuidETBDhúnnanGall

Ár bhFís

ETB Dhún na nGall – an fhoghlaim a athrú ó bhonn, saol na ndaoine a athrú.

Ár Misean

Cuireann ETB Dhún na nGall deiseanna oideachais agus oiliúna ar fáil a chuidíonn le mic léinn a lánacmhainneacht a bhaint amach agus cur le saol sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch a bpobal.