Beartaisí 

Creat Bhainistiú Pholasaí etb DHúN NA NGALL

Déanann an Rannóg Chomhlíonta laistigh de ETB Dhún na nGall bainistiú ar an Chreat Bainistíochta Beartais don eagraíocht lena n-áirítear stór de dhoiciméid bheartais atá ann cheana féin. Cinntíonn an Creat go ndéantar gach beartas a fhorbairt, a fhaomhadh, a chur i bhfeidhm, a mhonatóiriú agus a athbhreithniú go cuí agus go rialta ar fud na heagraíochta ar an gcaoi sin ag cuidiú le baint amach spriocanna agus cuspóirí straitéiseacha foriomlána.
Má tá aon cheist agat maidir leis na polasaithe ar an leathanach gréasáin déan teagmháil le do thoil compliance@donegaletb.ie