COVID-19

Tá sonraí teagmhála Oifigí Riaracháin ETB Dhún na nGall liostaithe thíos. Más gá duit teagmháil a dhéanamh le rannóg áirithe laistigh de na hOifigí Riaracháin, déan é sin le do thoil trí r-phost, ag úsáid ceann de na seoltaí atá liostaithe thíos nó is féidir leat teachtaireacht a fhágáil ar an bpríomh líne (074 91 61600) a dhéantar a sheiceáil go rialta.

Ginearáltaeolas@donegaletb.ie
Seirbhísí Corparáideacha:  corporateservices@donegaletb.ie
Solátharprocurement@donegaletb.ie
Foirgnimhbuildingsprocurement@donegaletb.ie
Cosaint Sonraídataprotection@donegaletb.ie
Sláinte agus Sábháilteachths@donegaletb.ie
Acmhainní Daonnahr@donegaletb.ierecruitment@donegaletb.ie
Pinsinpensions@donegaletb.ie
Airgeadasfinance@donegaletb.ie
Foireann