Coláiste Chineál Eoghain

Ráiteas Misin: Cruthaíonn Coláiste Chineál Eoghain timpeallacht dhearfach a chinntíonn go gcuirtear oideachas cuimsitheach ar ardchaighdeán ar fáil agus go ndírítear ar fhorbairt phearsanta agus sóisialta gach aon dalta le hé/hí a ullmhú don saol.  Spreagtar spéis, bród agus muinín sa Ghaeilge i ndaltaí an Choláiste.

Sa bhliain 2007 osclaíodh Coláiste Chineál Eoghain i Muileann Thulaigh Armhaoile, foirgneamh a bhí athchóirithe go deas.  Ón bhliain 2007 cuireadh leis an scoil cúpla iarraidh agus anois tá réimse leathan seomraí ranga praiticiúla aici. Freastalaíonn an scoil ar dhaltaí ó abhantrach ar fud Inis Eoghain, Doire agus na ceantair máguaird.  Cuirtear ardchaighdeán oideachais ar fáil do dhaltaí trí mheán na Gaeilge.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil

  • Teastas Sóisearach (JC)       
  • Idirbhliain (TY)   
  • Ardteistiméireacht (LC)  

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE CHINEÁL EOGHAIN

Sonraí Teagmhála

Choláiste Chineál Eoghain
Muileann Thulaigh Gharbháin
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall
F93 XT38

Guthán: 074 9322350
Láithreán Gréasáin: www.ccebuncrana.com

Príomhoide Gníomhach: Claire Doherty
Ríomhphost: clairedoherty@donegaletb.ie

Riarthóir: Brigid McCracken
Ríomhphost: brigidmccracken@donegaletb.ie 

A series of short ‘how to’ videos by @DonegalLibrary to promote the use of their online services were officially launched yesterday.
The videos aim to reach out to communities in Donegal & demonstrate how to download related apps & borrow items online
➡️ http://ow.ly/qUSq30q1dPy

Tá muidinne CCE ag cuidiú i mbliana le SVP agus tá muid ag eagrú Tiomsú Bia anseo sa scoil. Má thig libh cuidiú ar dhóigh ar bith ag an am dheacair seo bheadh sé sin ar ndóigh, cuir teachtaireacht chugainn & gheobhaidh muid ar áis chugaibh! @DonegalETB
@CCE_Buncrana @SVP_Ireland

Daltaí sinséarach ag ullmhú lomán Nollaig don aonach ceardaíochta @ ionad Slieve Sneact ó 2-5 an Domhnach seo 1/12/12. @Sliabh_Sneacht #cce2019 @DonegalETB

Load More...