Coláiste Chineál Eoghain

Ráiteas Misin: Cruthaíonn Coláiste Chineál Eoghain timpeallacht dhearfach a chinntíonn go gcuirtear oideachas cuimsitheach ar ardchaighdeán ar fáil agus go ndírítear ar fhorbairt phearsanta agus sóisialta gach aon dalta le hé/hí a ullmhú don saol.  Spreagtar spéis, bród agus muinín sa Ghaeilge i ndaltaí an Choláiste.

Sa bhliain 2007 osclaíodh Coláiste Chineál Eoghain i Muileann Thulaigh Armhaoile, foirgneamh a bhí athchóirithe go deas.  Ón bhliain 2007 cuireadh leis an scoil cúpla iarraidh agus anois tá réimse leathan seomraí ranga praiticiúla aici. Freastalaíonn an scoil ar dhaltaí ó abhantrach ar fud Inis Eoghain, Doire agus na ceantair máguaird.  Cuirtear ardchaighdeán oideachais ar fáil do dhaltaí trí mheán na Gaeilge.

Freastalaíonn an scoil ar riachtanais an phobail áitiúil tríd an réimse seo a leanas de chláir a chur ar fáil:

Cláir atá ar fáil

  • Teastas Sóisearach (JC)       
  • Idirbhliain (TY)   
  • Ardteistiméireacht (LC)  

GRIANGHRAIF Ó CHOLÁISTE CHINEÁL EOGHAIN

Sonraí Teagmhála

Choláiste Chineál Eoghain
Muileann Thulaigh Gharbháin
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall
F93 XT38

Guthán: 074 9322350
Láithreán Gréasáin: www.ccebuncrana.com

Príomhoide Gníomhach: Claire Doherty
Ríomhphost: clairedoherty@donegaletb.ie

Riarthóir: Brigid McCracken
Ríomhphost: brigidmccracken@donegaletb.ie 

No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.