Ionad FET Bhaile Átha Seanaidh

Tá an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i mBaile Átha Seanaidh lonnaithe ar Shráid an Choláiste. Tagann foghlaimeoirí ó Bhaile Átha Seanaidh agus ó cheantair máguaird den chuid is mó. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí ar fáil ó Leibhéal 1-5 d’fhoghlaimeoirí ó Bhéal Átha Seanaidh agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí uilig dírithe ar thionscal ar leith. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas   (BTEI)
  • Féinmhaoinithe (Ranganna Páirtaimseartha/Tráthnóna)
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)
  • Cumasóige

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET BHAILE ÁTHA SEANAIDH

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE BHÉAL ÁTHA SEANAIDH

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bhaile Átha Seanaidh
Sráid an Choláiste
Baile Átha Seanaidh
Co. Dhún na nGall
F94 DN30

Guthán: 071 985 1276

Bainisteoir Ionad FET: Paula Burns
Ríomhphost: paulaburns308@donegaletb.ie

Riarthóir : Stella Daly
Ríomhphost:adminballyshannon@donegaletb.ie

We just love these gorgeous sweet peas grown by our Level 5 horticulture students. 🌞 What's your favourite summer flower? 🌸🌻🌸🌻🌸

Thanks to Dr Oran Doherty, @ibec_irl's Retail Apprenticeship Manager, for delivering a workshop today on the Future of Work, pictured here with our Further Education and Training (FET) Service Area Training Manager Vinny McGroary.
#GoFurtherWithDonegalETB

Are you a female who'd love to take up a craft #apprenticeship? Andrea and Caoimhe's stories will provide you with some inspiration and if you'd like more information, talk to our Senior Advisors Lorraine and Claire (074 9120500).
#femaleapprentices #BreakTheBias

Donegal Daily @DonegalDaily

Celebrating the female apprentices who break the bias
https://www.donegaldaily.com/2022/03/08/celebrating-the-female-apprentices-who-break-the-bias/

The State Examinations Commission is hiring. 📝

Examiners are needed for the 2022 Examinations Leaving Certificate, Leaving Certificate Applied and Junior Cycle.

See details below.👇

For further information visit http://examinations.ie/recruitment

#HIRINGNOW

Load More...