Ionad FET Bhéal Átha Seanaidh

Tá an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i mBéal Átha Seanaidh lonnaithe ar Shráid an Choláiste. Tagann foghlaimeoirí ó Bhéal Átha Seanaidh agus ó cheantair máguaird den chuid is mó. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí ar fáil ó Leibhéal 1-5 d’fhoghlaimeoirí ó Bhéal Átha Seanaidh agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí uilig dírithe ar thionscal ar leith. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)
  • Cumasóige

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET BHÉAL ÁTHA SEANAIDH

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE BHÉAL ÁTHA SEANAIDH

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bhaile Átha Seanaidh
Sráid an Choláiste
Baile Átha Seanaidh
Co. Dhún na nGall
F94 DN30

Guthán: 071 985 1276

Bainisteoir Ionad FET: Paula Burns
Ríomhphost: paulaburns308@donegaletb.ie

Riarthóir : Stella Daly
Ríomhphost:adminballyshannon@donegaletb.ie

📢New Course Alert📢Interested in working in the marine engineering sector but need a qualification? Our Further Education and Training (FET) Service can help with its new Marine Engineering traineeship starting in the Spring. Apply today: https://bit.ly/3B0PssF.

Congratulations and proud of our MSGC @DCUHumanDev @DCU_IoE graduate Deirdre...go n-éirí an t-ádh leat i do phost nua @aisling2007 @martinjgormley @DonegalETB @GuidanceDonegal #guidance #careerdevelopment https://twitter.com/GuidanceDonegal/status/1598762058958241792

Donegal Guidance @GuidanceDonegal

Delighted to have Deirdre join our team! https://twitter.com/donegaletb/status/1598603168992047104

A new handbook for teachers to support linguistic #inclusion of #migrants has been published by a team of linguists at Trinity's @tcdslscs.

Read more here: https://bit.ly/3UgTfZS

#TrinityResearch #ErasmusPlus #INCLUDEED

Load More...