Ionad FET Bhéal Átha Seanaidh

Tá an tIonad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) i mBéal Átha Seanaidh lonnaithe ar Shráid an Choláiste. Tagann foghlaimeoirí ó Bhéal Átha Seanaidh agus ó cheantair máguaird den chuid is mó. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí ar fáil ó Leibhéal 1-5 d’fhoghlaimeoirí ó Bhéal Átha Seanaidh agus ó cheantair máguaird i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil.

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí uilig dírithe ar thionscal ar leith. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI)
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)
  • Cumasóige

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET BHÉAL ÁTHA SEANAIDH

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE BHÉAL ÁTHA SEANAIDH

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bhaile Átha Seanaidh
Sráid an Choláiste
Baile Átha Seanaidh
Co. Dhún na nGall
F94 DN30

Guthán: 071 985 1276

Bainisteoir Ionad FET: Paula Burns
Ríomhphost: paulaburns308@donegaletb.ie

Riarthóir : Stella Daly
Ríomhphost:adminballyshannon@donegaletb.ie

Minister Harris has announced a €1 million funding call for new projects to help address unmet literacy needs. Public, non-profit, community & voluntary organisations are all eligible to apply for up to €50,000 each in grants.
https://www.gov.ie/en/press-release/c46cf-1-million-literacy-and-digital-literacy-needs/
@SimonHarrisTD @SOLASFET

Congratulations to our talented @FinnValleyColl teacher Shaun Byrne on writing, directing and playing a part in the play 'Darkness Echoing' which won the Ballyshannon Drama Festival last night. 👏👏👏 🎭He's pictured here with our Chief Executive Anne McHugh.
#WeAreDonegalETB

Ireland’s first full-time Marine Engineering traineeship has been developed by @DonegalETB!!

Applications are now open!

More info on the course & how to register: https://lnkd.in/eZVcyvJV

#DonegalItsInOurDNA #IrelandsDNA #GoFurtherWithETB

Running a business but need help with making promo videos to extend your reach and sales conversions? Our Further Education & Training Service can help with a fully subsidised 4 week course. Contact 086 6016131 / enterpriseengagement@donegaletb.ie.
#GoFurtherWithDonegalETB

Load More...