PLC Choláiste an Eargail

Cuireann Seirbhís Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ETB Dhún na nGall cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar fáil i roinnt iar-bhunscoileanna dá cuid, agus tá Coláiste an Eargail i Leitir Ceanainn ar cheann acu sin.

Tá Coláiste an Eargail lonnaithe ar Bhóthar Chill Mhic Réanáin i Leitir Ceanainn agus cuireann sé réimse cúrsaí PLC ar fáil ag Leibhéal 5 agus  6 agus tá ná cúrsaí sin creidiúnaithe ag QQI. Spreagtar foghlaimeoirí le páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim atá ar fáil sa Choláiste.

Cuirtear réimse clár ar fáil sa Choláiste de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 5 Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh          
  • QQI Leibhéal 5 Staidéar Gnó                      
  • QQI Leibhéal 5 Riarachán Gnó                  
  • QQI Leibhéal 5 Cúram agus Oideachas na Luath-óige                                   
  • QQI Leibhéal 5 Scileanna Seirbhíse Sláinte                         
  • QQI Leibhéal 5 Spórt, Áineas agus Aclaíocht                               
  • QQI Leibhéal 5 Obair Ógra                      
  • QQI Leibhéal 6 Cúram agus Oideachas na Luath-óige

GRIANGHRAIF Ó PLC CHOLÁISTE AN EARGAIL 

FÍSEAN Ó PLC CHOLÁISTE AN EARGAIL

Sonraí Teagmhála

PLC Choláiste an Eargail
Windyhall
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
F92 FC82

Guthán: 074 9121047

Comhordaitheoir PLC: Michelle O’Reilly
Ríomhphost: michelleoreilly@donegaletb.ie

láithreán gréasáin: www.errigalcollege.ie

Reaction from our students to Leaving Certificate English Paper 1 👇 Thanks to @Donegal_News for the coverage.

#WeAreDonegalETB

https://donegalnews.com/2022/06/letterkenny-students-react-to-leaving-cert/

We were delighted to meet with @RJCouncil CEO @JBSimon73 & @UlsterUni's Hugh Campbell this morning to share our #restorativepractices experience over the last 10 yrs in schools, @DonegalYR centres & youth services funded by Peace/supported by @UlsterUni (https://bit.ly/3NAhakz).

ETBI wishes all ETB students well in their Junior and Leaving Certificate examinations!
It is very important to look after your wellbeing, especially during exam season. For information about wellbeing and support, please visit: https://zcu.io/H66i
#ETBStrongerTogether

Good luck to all our 3rd and 6th Year students as they begin their exams tomorrow. We know you've worked hard over the last number of years and wish you all nothing but the best!

#WeAreDonegalETB

Load More...