PLC Choláiste an Eargail

Cuireann Seirbhís Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ETB Dhún na nGall cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar fáil i roinnt iar-bhunscoileanna dá cuid, agus tá Coláiste an Eargail i Leitir Ceanainn ar cheann acu sin.

Tá Coláiste an Eargail lonnaithe ar Bhóthar Chill Mhic Réanáin i Leitir Ceanainn agus cuireann sé réimse cúrsaí PLC ar fáil ag Leibhéal 5 agus  6 agus tá ná cúrsaí sin creidiúnaithe ag QQI. Spreagtar foghlaimeoirí le páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim atá ar fáil sa Choláiste.

Cuirtear réimse clár ar fáil sa Choláiste de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 5 Cúram Ainmhithe
  • QQI Leibhéal 5 Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh          
  • QQI Leibhéal 5 Staidéar Gnó                                 
  • QQI Leibhéal 5 Oideachas agus Cúram Uilechuimsitheach  
  • QQI Leibhéal 5 Scileanna Seirbhíse Sláinte
  • QQI Leibhéal 5 Teicneolaíocht Foirgníochta

GRIANGHRAIF Ó PLC CHOLÁISTE AN EARGAIL 

FÍSEAN Ó PLC CHOLÁISTE AN EARGAIL

Sonraí Teagmhála

PLC Choláiste an Eargail
Windyhall
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
F92 FC82

Guthán: 074 9121047

Comhordaitheoir PLC: Michelle O’Reilly
Ríomhphost: michelleoreilly@donegaletb.ie

láithreán gréasáin: www.errigalcollege.ie

No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.